KomunikatyPoznań, dnia 29.06.2016 r.

 

P.T.

Przewielebny Księże Proboszczu,

 

Będę wdzięczny za zachęcenie zainteresowanych parafian do studiowania na Wydziale Teologicznym.

Na Wydziale Teologicznym UAM prowadzone są:

- na kierunku teologia studia magisterskie ze specjalnościami: kapłańska (studia stacjonarne) oraz katechetyczno-pastoralna (studia stacjonarne i niestacjonarne)

- na kierunku dialog i doradztwo społeczne

a) studia pierwszego stopnia (licencjackie) 3-letrnie ze specjalnościami: mediacja i aktywizacja potencjału ludzkiego oraz nauki o rodzinie

b) studia drugiego stopnia (tryb stacjonarny) dwuletnie – nowe od nowego roku akademickiego; ze specjalnościami: mediacja i aktywizacja potencjału ludzkiego oraz nauki o rodzinie

Oferta studiów drugiego stopnia jest skierowana do absolwentów studiów pierwszego stopnia tego samego kierunku lub absolwentów studiów wyższych (pierwszego lub drugiego stopnia) kierunków pokrewnych z obszaru nauk społecznych lub humanistycznych. Osoby przyjęte na studia, niebędące absolwentami studiów pierwszego stopnia kierunku dialog i doradztwo społeczne, będą zobowiązane do uzupełnienia brakujących efektów kształcenia w wymiarze maksymalnie 240 godzin zajęć rozłożonych na cztery semestry. Przyjęcie na studia dokona się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc.

Szczegółowe informacje o nowych i dotychczasowych studiach prowadzonych na Wydziale Teologicznym są dostępne na stronie internetowej:

teologia.amu.edu.pl/dla-kandydata/rekrutacja/rekrutacja

W załącznikach przesyłam stosowne afisze dotyczące poszczególnych rodzajów studiów.

Pozdrawiam w PANU

ks. prof. UAM dr hab. Jacek Hadryś

Prodziekan ds. organizacji studiów i infrastruktury

tel. 61-8292563

e-mail: jacekh@amu.edu.pl

www.teologia.amu.edu.pl
Stypendia Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia


 

Poznań, 24.06.2016

 

Czcigodny Księże Proboszczu

 

W naszej archidiecezji przyznawane są stypendia Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia. Mogą być nimi objęci uczniowie gimnazjum o wybitnych osiągnięciach naukowych i bardzo zaangażowani w życie parafialne ale pochodzący z ubogich rodzin.

Na rok szkolny 2016/2017 zwalniają się 4 stypendia. Jeśli w Księdza parafii jest młodzież, która spełnia kryteria i mogłaby          otrzymać pomoc FDNT, to proszę o kontakt z sekretariatem Caritas.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.dzielo.pl.                            

 

 

 

                                                                       Z wyrazami wdzięczności

 

                                                                                              (-)

 

                                                                       Ks. Mateusz Napierała

                                                                           Duszpasterz FDNT

 

 

 
Święto Patrona Księdza Proboszcza

MARSZ DLA ŻYCIA


Papież Franciszek pozdrowił uczestników Marszu dla Życia w Poznaniu i wyraził "zadowolenie, że tak wielu ludzi, dla których troska o rodzinę i obronę życia, idzie w pochodach ulicami miast Polski i innych krajów świata, by manifestować miłość do życia i potrzebę jego ochrony".


Remont wieży naszego kościoła

Pielgrzymka Mężczyzn do Tulec

Dni Skupienia w Seminarium

Zapisy do Szkoły Katechistów

W Rocznicę Święceń Kapłańskich


Księże Proboszczu!

Dziękujemy

za modlitwy, za pracę, za wierność Bogu.

Życzymy:
zdrowia, sił i wiele radości w realizacji Bożego Dzieła.


Foto - relacja z uroczystości Jubileuszowego świętowania1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14