Komunikaty

Apel przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski o pomoc dla mieszkańców Bejrutu


APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI O PRZESTRZEGANIE ZALECEŃ SANITARNYCH

Drodzy pielgrzymi i przyjaciele Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę!


KURIA METROPOLITALNA
Ostrów Tumski 2
61-109 Poznań
tel. (061) 851-28-00
fax: (061) 851-28-14
e-mail: kuria@archpoznan.pl
http://www.archpoznan.pl
Poznań, dnia 3 lipca 2020 roku
N. 3215/2020
K O M U N I K A T
    do ogłoszeń parafialnych na niedzielęDrodzy pielgrzymi i przyjaciele Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę! W związku z podjętymi decyzjami i przekazanymi wcześniej informacjami 86. Poznańska Pielgrzymka ma charakter duchowy. Jedynymi przedstawicielami będą księża pielgrzymujący w formie sztafety. Wszystkie inne inicjatywy pielgrzymowania nie odbywają się w ramach PPPnaJG i nie były konsultowane z organizatorami. Ponadto nie zostały uzgodnione na drodze administracyjnej. Samowolne pielgrzymowanie i nadużywanie dobroci dotychczasowych gospodarzy wiąże się z narażeniem ich i własnego bezpieczeństwa. Bardzo prosimy o nieignorowanie zasad ochrony zdrowia i życia ludzkiego w czasie epidemii.

Zachowując zasady powszechnie obowiązujące i wyznaczone przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwo Zdrowia zapraszamy do:
- wzięcia udziału w pielgrzymce duchowej w Poznaniu, Lesznie, Grodzisku Wlkp., Opalenicy, Czarnkowie i Gostyniu oraz przez media społecznościowe
- przyjazdu indywidualnie lub autobusami na Jasną Górę

15.07.2020
- 12:30 – 15:00 – wejście przewodników z pielgrzymami i indywidualna modlitwa w kaplicy
- 16:00 – Msza św. w kaplicy
- 21:00 – Apel Jasnogórski

16.07.2020
- 11:00 – Msza św. w kaplicy
- 17:00 – Droga Krzyżowa
- 21:00 – Apel Jasnogórski

Aktualności i transmisje:
www.pielgrzymka.archpoznan.pl
www.facebook.com/PoznanskaPielgrzymka
Jan Markowski
Kierownik Poznańskiej Pielgrzymki


Żywy Różaniec


KURIA METROPOLITALNA
Ostrów Tumski 2
61-109 Poznań
tel. (061) 851-28-00
fax: (061) 851-28-14
e-mail: kuria@archpoznan.pl
http://www.archpoznan.pl
Poznań, dnia 1 lipca 2020 roku
N. 3140/2020
K O M U N I K A T
    dotyczący Żywego RóżańcaSerdecznie zapraszam na spotkania modlitewno-formacyjne wszystkich członków Żywego Różańca, które w 2020 roku, po odwołaniu terminów wiosennych z powodu pandemii – jeśli Pan Bóg pozwoli – odbędą się w następujących miejscach i terminach z okazji miejscowych odpustów:

1. Górka Duchowna – sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia
– 29 sierpnia (sobota), godz. 1030 – Różaniec, godz. 1100 – Msza św.
2. Tulce – sanktuarium Matki Bożej Pani Tuleckiej
– 2 września (środa), godz. 1730 – Różaniec, godz. 1800 – Msza św.
3. Lubasz – sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin
– 3 września (czwartek), godz. 1030 – Różaniec, godz. 1100 – Msza św.
4. Smolice – sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych
– 5 września (sobota), godz. 1100 – Różaniec, godz. 1130 – Msza św.

Na spotkanie można przybyć w dowolnym terminie i w dowolnie wybrane miejsce, zachowując aktualne przepisy sanitarne.
W Górce Duchownej i Tulcach nabożeństwa przewidziane są na przykościelnych placach, dlatego zachęcam do zabrania rozkładanych krzesełek.
Księży Opiekunów parafialnych wspólnot Żywego Różańca zapraszam do koncelebry.
Proszę zabrać ze sobą sztandary związane z Żywym Różańcem.
W celu łatwego sprawdzenia obecności na spotkaniach, proszę wcześniej przygotować kartki z następującymi danymi: miejscowość, parafia i liczba osób obecnych na spotkaniu.
ks. kan. dr Jan Glapiak
archidiecezjalny moderator
Żywego Różańca


Poznańska Pielgrzymka na Jasną GóręDrodzy pielgrzymi i przyjaciele Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę!

W związku z podjętymi decyzjami i przekazanymi wcześniej informacjami 86-Poznańska Pielgrzymka ma charakter duchowy. Jedynymi przedstawicielami będą księża pielgrzymujący w formie sztafety. Wszystkie inne inicjatywy pielgrzymowania nie odbywają się w ramach PPPnaJG i nie były konsultowane z organizatorami. Ponadto nie zostały uzgodnione na drodze administracyjnej. Samowolne pielgrzymowanie i nadużywanie dobroci dotychczasowych gospodarzy wiąże się z narażeniem ich i własnego bezpieczeństwa. Bardzo prosimy o nieignorowanie zasad ochrony zdrowia i życia ludzkiego w czasie epidemii.

Zachowując zasady powszechnie obowiązujące i wyznaczone przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwo Zdrowia zapraszamy do:

- wspólnej modlitwy na rozpoczęcie pielgrzymki w Katedrze Poznańskiej w poniedziałek 6 lipca 2020 roku o godz. 8.00

- wzięcia udziału w pielgrzymce duchowej w Poznaniu, Lesznie, Grodzisku Wlkp., Opalenicy, Czarnkowie i Gostyniu oraz przez media społecznościowe

- przyjazdu indywidualnie lub autobusami na Jasną Górę

15.07.2020
- 12:30 – 15:00 – wejście przewodników z pielgrzymami i indywidualna modlitwa w kaplicy
- 16:00 – Msza św. w kaplicy
- 21:00 – Apel Jasnogórski

16.07.2020
- 11:00 – Msza św. w kaplicy
- 17:00 – Droga Krzyżowa
- 21:00 – Apel Jasnogórski

Aktualności i transmisje:
www.pielgrzymka.archpoznan.pl
www.facebook.com/PoznanskaPielgrzymka

Jan Markowski
mail: markowski.j@gmail.com
kom: +48693319305

REKOLEKCJE RÓŻAŃCOWE
Gietrzwałd, 23-26 lipca 2020 r.KOMUNIKAT
Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEPKOMUNIKAT
Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP

Praktyka pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca
w okresie epidemii

W okresie epidemii dostęp do sakramentalnej spowiedzi i sakramentalnej Komunii jest dla wielu wiernych utrudniony, czasem wręcz niemożliwy. Z tego względu rodzą się wątpliwości co do zachowania ciągłości pobożnych praktyk dziewięciu pierwszych piątków miesiąca oraz pięciu pierwszych sobót miesiąca, które wielu wiernych podejmuje. Obie praktyki dla zachowania duchowych owoców zakładają przyjęcie Komunii sakramentalnej w określonym czasie.
Posługując się ogólnymi zasadami prawa kościelnego oraz dokumentami dotyczącymi sytuacji analogicznych należy stwierdzić, że:

• prawo kościelne czysto pozytywne nie obowiązuje przy poważnej przeszkodzie;(1)

• w analogicznej sytuacji opisanej przez prawo kościelne nie przerywa się ciągłości owoców duchowych pobożnej praktyki pod warunkiem dokończenia jej zaraz, gdy będzie to możliwe;(2)

• dlatego jeśli w trakcie odprawiania praktyki pięciu sobót oraz dziewięciu piątków miesiąca nie jest możliwe spełnienie warunku przyjęcia sakramentalnej Komunii w okresie epidemii, nie ulega przerwaniu ciągłość owoców, a więc nie trzeba tej praktyki zaczynać od nowa, a jedynie przedłużyć tę praktykę o kolejny miesiąc;

• zaleca się jednakże celem podtrzymania ciągłości praktyki, aby we właściwym dniu (pierwszy piątek / sobota) w okresie braku dostępu do sakramentu, jeśli to możliwe, wzbudzić właściwą danej praktyce intencję oraz skorzystać z możliwości przyjęcia tzw. Komunii duchowej (pragnienia)(3) , a także jeśli trzeba, z możliwości uprzedniego oczyszczenia sumienia z grzechów ciężkich poprzez akt żalu doskonałego, gdy nie można się wyspowiadać(4).Bp Adam Bałabuch
Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego
i Dyscypliny Sakramentów KEP

Świdnica, 2 kwietnia 2020 r.

------------------------------------------
(1) Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Odpowiedzi na zapytania odnośnie do obowiązku sprawowania Liturgii Godzin, 15.11.2000, Prot. Nr 2330/00/LL, (tekst łaciński "Notitiae" 37 (2001) 190-194).
(2) Święta Kongregacja Soboru, "Tricenario Gregoriano". Deklaracja o ciągłości celebracji trzydziestu Mszy Gregoriańskich, 24.02.1967 [AAS 59 (1967), s. 229-230.]
(3) Por. Breviarium Fidei (2002), nr 296.
(4) Por. KKK 1452.

KOMUNIKAT W SPRAWIE DUSZPASTERSTWA W WIELKIM TYGODNIU
Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Archidiecezji Poznańskiej
ul. Ostrów Tumski 4, 61-109 Poznań
email: ministranci.archpoznan@gmail.com
www.ministranci.archpoznan.pl Facebook: Ministranci Poznań


KURIA METROPOLITALNA
Ostrów Tumski 2
61-109 Poznań
tel. (061) 851-28-00
fax: (061) 851-28-14
e-mail: kuria@archpoznan.pl
http://www.archpoznan.pl
Poznań, dnia 3 kwietnia 2020 roku
N. 1583/2020
KOMUNIKAT W SPRAWIE DUSZPASTERSTWA W WIELKIM TYGODNIU


1. Dyspensa
W związku z trwającym stanem epidemii i ograniczeniami wprowadzonymi przez organy władzy Ksiądz Arcybiskup Metropolita przedłużył obowiązywanie wcześniej wydanych dekretów oraz dyspensy od obowiązku uczestnictwa w Mszy Świętej niedzielnej i świątecznej udzielonej wiernym Archidiecezji Poznańskiej oraz innym wiernym przebywającym na jej terenie do odwołania.

2. Liczba osób uczestniczących w kulcie
Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 31 marca br. (§9, pkt 3) nakazuje, by „w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, na danym terenie lub w danym obiekcie znajdowało się łącznie, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń”:
a. do dnia 11 kwietnia br. (Wielka Sobota) – nie więcej niż 5 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu;
b. od dnia 12 kwietnia br. (Niedziela Zmartwychwstania) – nie więcej niż 50 osób, wliczając w to uczestników i osoby sprawujące kult religijny lub osoby dokonujące pochowania lub osoby zatrudnione przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu.
Osobami sprawującymi kult są kapłani i tylu usługujących, ilu jest niezbędnych do przeprowadzenia celebracji.
Z informacji medialnych wynika, że powyższe limity w najbliższych dniach mogą ulec zmianie. Należy śledzić bieżące zarządzenia władz państwowych i się do nich dostosować.

3. Komunia Święta poza liturgią
Pamiętając o zakazie odwiedzania osób będących w kwarantannie domowej, wiernym, którzy indywidualnie o to poproszą, należy udzielać Komunii św. poza liturgią, z wyjątkiem:
a. Wielkiego Piątku, kiedy to Komunii św. można udzielić poza liturgią tylko chorym, którzy o to poproszą.
b. Wielkiej Soboty, kiedy można udzielać Komunii św. poza liturgią jedynie jako Wiatyku.

4. Msza Święta Krzyżma a. Mszę Świętą Krzyżma Arcybiskup Metropolita Poznański odprawi w Wielki Czwartek o godz. 11.00 jedynie w wąskim gronie usługujących. Liturgię transmitować będzie TVP 3 (antena ogólnopolska).
b. Podczas liturgii poświęcone zostaną oleje święte, które w zakrystii katedry księża proboszczowie dekanatów poznańskich i podpoznańskich oraz księża dziekani pozostałych dekanatów mogą odebrać w Wielki Piątek, Wielką Sobotę lub w dni powszednie Oktawy Wielkanocy.
c. Uroczysta Msza Święta dla wszystkich kapłanów Archidiecezji, połączona z odnowieniem przyrzeczeń kapłańskich, odprawiona zostanie po ustaniu stanu epidemii.

5. Transmisje Triduum
a. Celebracje Świętego Triduum Paschalnego sprawowane w katedrze poznańskiej pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Metropolity transmitowane będą przez Radio Emaus i TVP Poznań: Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 17.30, Liturgia Męki Pańskiej o godz. 17.30 i Wigilia Paschalna o godz. 22.00.
b. Księży proboszczów zachęca się usilnie do organizowania transmisji w mediach społecznościowych i ogłoszenia ich terminów wiernym, by mogli łączyć się duchowo ze swoimi duszpasterzami.

6. Zasady dotyczące liturgii Świętego Triduum Paschalnego:
a. Podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej należy opuścić obrzęd obmycia nóg (mandatum).
b. W Wielki Piątek w modlitwie powszechnej ma zostać dołączone wezwanie w związku z panującą sytuacją epidemii. Stosowny tekst przesyłamy w załączeniu.
c. Cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego.
d. W celu umożliwienia poszczególnym wiernym indywidualnej modlitwy kościoły winny być w ciągu dnia otwarte. Zaleca się też podtrzymać zwyczaj tzw. „ciemnicy” i „Grobu Pańskiego”. W użyciu powinno być wówczas boczne wejście; należy dołożyć starań, by w świątyni nie przebywało jednocześnie więcej niż 5 osób (należy wywiesić informację).
e. Liturgię światła zaleca się rozpocząć wewnątrz świątyni, poświęcając ogień zapalonego znicza.
f. W Wigilię Paschalną nie zaleca się używania pokropień ani sprawowania sakramentu chrztu.
g. Zamiast procesji rezurekcyjnej zaleca się, aby celebrans na zakończenie liturgii udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem przed bramą kościoła.
h. Uroczystości Triduum Paschalnego można organizować w kaplicach domów zakonnych, jednakże w celebracjach uczestniczyć mogą jedynie mieszkańcy domu, bez udziału osób postronnych.

7. „Liturgia domowa”
a. W celu lepszego przeżycia modlitwy w domach podczas Wielkiego Tygodnia i Niedziel Wielkanocnych w sobotę, dn. 4 kwietnia br., uruchomiona zostanie specjalna strona internetowa: www.swietawdomu.pl . Sukcesywnie będą na niej umieszczane pomoce duszpasterskie (filmy, katechezy, nagrania, materiały do rozmowy i modlitwy wokół niedzielnej Ewangelii, scenariusze celebracji domowych, teksty do wykorzystania podczas śniadania wielkanocnego).
b. W parafiach nie należy organizować poświecenia pokarmów na stół wielkanocny. W tym roku tzw. „święconka” ma mieć charakter liturgii domowej. Przed śniadaniem niedzielnym błogosławieństwo wypowiada ojciec, matka lub inna dorosła wierząca osoba. Stosowny tekst można będzie pobrać ze strony www.swietawdomu.pl. c. Informację o wymienionych pomocach nalży przekazać wiernym za pośrednictwem internetu, można też pobrać i wydrukować przydatne teksty, wykładając je w kościele.


† Szymon Stułkowski
Wikariusz generalny

ks. prałat Ireneusz Dosz
Kanclerz Kurii

Plan Rekolekcji 2020

26.02.2020 - Środa Popielcowa
08.00 Msza św. z nauką ogólną
09.00 Rekolekcje szkolne
10.00 Rekolekcje Szkolne

17.00 Msza św. z nauką ogólną
18.30 Msza św. z nauką ogólną

27.02.2020 - Czwartek
08.00 Msza św. z nauką ogólną
09.00 Rekolekcje szkolne
10.00 Rekolekcje Szkolne

18.30 Msza św. z nauką ogólną i z nauką dla kobiet

28.02.2020 - Piątek
08.00 Msza św. z nauką ogólną
09.00 Rekolekcje szkolne
10.00 Rekolekcje Szkolne

16.00-17.00 Spowiedź Rekolekcyjna
18.00 Droga Krzyżowa
18.30 Msza św. z nauką ogólną i z nauką dla mężczyzn

29.02.2020 - sobota
08.00 Msza św. z nauką ogólną
18.30 Msza św. z nauką ogólną i z nauką dla młodzieży.

30.02.2020 - Niedziela Zakończenie Rekolekcji

Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie


Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie

 
   

WIELKA TAJEMNICA WIARY 

„[…] abyście uwierzyli w Tego, którego [Bóg] posłał” (J 6,29).PROGRAM 

Poznań, 21 września 2019 r.

* Kościół pw. św. Rocha
 

09:30 - 

Msza św. koncelebrowana, przewodniczy Arcybiskup Gintaras Grušas, Metropolita Wileński, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Litwy

* Centrum Wykładowo-Konferencyjne Politechniki Poznańskiej

11:20 -

Otwarcie Sesji

 

Słowo wprowadzające – Arcybiskup Stanisław Gądecki Metropolita Poznański,

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

11:40 -


Eucharystia – dar dla Kościoła – Arcybiskup Gintaras Grušas Metropolita Wileński, 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Litwy

12:20 -Eucharystia daje życie. Założenia Programu Duszpasterskiego Kościoła w Polsce 

na 2019-2022 – Arcybiskup Wiktor Skworc Metropolita Katowicki, Przewodniczący 

Komisji Duszpasterstwa KEP

12:50 -

Przerwa na kawę

 

13:50 -

Interludium muzyczne

 

14:00 -

Odkrywamy tajemnicę Eucharystii

 

Najświętsza ofiara – O. dr Dominik Jurczak OP, 

Prezes Fundacji i Dyrektor Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego w Krakowie

Dziękczynienie i uwielbienie Ojca – Ks. dr hab. Daniel Brzeziński, prof. UMK 
w Toruniu

15:15 -

pytania do prelegentów – moderator Ks. Krystian Sammler, Poznań

16:00 -

Zakończenie Sesji

 
     

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14