Informacje


DOKUMENTY POTRZEBNE DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ:

1. DANE OSOBOWE DZIECKA,
2. AD SACRA-ODPIS CHRZTU ŚW. Z PARAFII GDZIE BYŁ CHRZEST,
3. OPINIA KATECHETY ZE SZKOŁY,
4. UDZIAŁ W NIEDZIELNEJ MSZY ŚW. W SWOJEJ PARAFII,
5. UDZIAŁ W SPOTKANIACH FORMACYJNYCH W KOŚCIELE,
6. PRZYSTĄPIENIE DO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ.


DOKUMENTY POTRZEBNE DO KATOLICKIEGO POGRZEBU:

1. AKT ZGONU OSOBY ZMARŁEJ,
2. ZAŚWIADCZENIE O PRZYJĘTYCH SAKRAMENTACH JEŚLI ZGON NASTĄPIŁ W SZPITALU,
3. USTALENIE DATY I GODZINYPOGRZEBU W PARAFII OSOBY ZMARŁEJ ORAZ MIEJSCA POCHÓWKU W PARAFII NA TERENIE KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ CMENTARZ,
4. MOŻLIWOŚĆ ZAMÓWIENIA INTENCJI MSZALNYCH W PARAFII OSOBY ZMARŁEJ,
5. ZGODA KSIĘDZA PROBOSZCZA NA POGRZEB W INNEJ PARAFII.


DOKUMENTY POTRZEBNE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA:

1. DANE PERSONALNE KANDYDATA,
2. AD SACRA-ODPIS CHRZTU ŚW.Z PARAFII GDZIE BYŁ CHRZEST,
3. OPINIA KATECHETY ZE SZKOŁY,
4. INDEKS Z UZUPEŁNIONYMI WPISAMI I OBECNOŚCIĄ NA SPOTKANIACH W KOŚCIELE,
5. WYBÓR IMIENIA I KRÓTKA BIOGRAFIA SWEGO PATRONA,
6. DANE OSOBOWE ŚWIADKA BIERZMOWANIA,
7. ZGODA KSIĘDZA PROBOSZCZA NA BIERZMOWANIE POZA SWOJĄ PARAFIĄ,


DOKUMENTY POTRZEBNE DO SAKRAMENTU CHRZTU ŚWIĘTEGO:

1. AKT URODZENIA DZIECKA,
2. AKT ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZEZ RODZICÓW,
3. ZAŚWIADCZENIA DLA RODZICÓW CHRZESTNYCH ZAMIESZKAŁYCH POZA PARAFIĄ CHRZTU DZIECKA,
4. DANE OSOBOWE RODZICÓW I CHRZESTNYCH,
5. ZGODA KSIĘDZA PROBOSZCZA W PRZYPADKU CHRZTU POZA SWOJĄ PARAFIĄ.
Pro Memoria dot. Rodziców Chrzestnych


DOKUMENTY POTRZEBNE DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA:

1. DOWODY OSOBISTE NARZECZONYCH - KSERO,
2. ŚWIADECTWO CHRZTU Z PARAFII GDZIE BYŁ CHRZEST ŚWIĘTY, WPIS O BIERZMOWANIU,
3. ŚWIADECTO UKOŃCZENIA KATECHIZACJI SZKOŁY ŚREDNIEJ - KSERO,
4. ZAŚWIADCZENIE UKOŃCZENIA KURSU PRZEDMAŁŻEŃSKIEGO I PORADNI RODZINNEJ,
5. ZAŚWIADCZENIA USC PRZY ŚLUBIE KONKORDATOWYM,
6. ODPIS ZAPOWIEDZI JEŚLI NARZECZENI SĄ Z RÓŻNYCH PARAFII,
7. DANE PERSONALNE ŚWIADKÓW - KSERO DOWODU OSOBISTEGO.