Grupy duszpasterskie
Scholka dziecięca


"Kto śpiewa ten 2 razy się modli"

Zapraszamy wszystkie dzieci (rodziców także;)) do naszej scholki.

Próby odbywają się w sobotę o godz. 10:30 w salce pod kościołem.

Śpiewamy na Maszy Św. rodzinnej o godz. 12:00.
Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa

Apostolstwo Chorych


Wspiera Chorych w naszej Wspólnocie Parafialnej.Parafialny Zespół Caritas


Czynnie uczestniczy w działalności charytatywnej parafii.Szafarze


Coniedzielne zanoszenie Najświętrzego Sakramentu chorym (po pierwszej mszy św. niedzielnej). Uczestnictwo w liturgii parafialnej.


Ministranci w naszej parafii


Grupy ministrantów w służbie naszego kościoła:
-ministranci seniorzy
-lektorzy
-młodzieżowa grupa ministrantów
-kandydaci na ministrantów
Eucharystyczny Ruch MłodychW parafii pw. Św. Józefa Rzemieślnika w Robakowie wspólnota Eucharystycznego Ruchu Młodych po raz pierwszy spotkała się 23 listopada 2011r. Wszystko zaczęło się od przyjazdu do parafii s. Danuty Pusty, która opowiedziała o działalności ERM.
Eucharystyczny Ruch Młodych jest wspólnotą utworzoną przez s. Urszulę Ledóchowską. W pierwszych latach była to Krucjata Eucharystyczna. Główną zasadą Eucharystycznego Ruchu Młodych jest życiem i umiłowaniem Eucharystii. Każdy kto należy do tej wspólnoty otrzymuje po złożeniu ślubów żółtą chustę. Jesteśmy międzynarodową wspólnotą dzieci i młodzieży, która pragnie poznawać Chrystusa ukrytego w Eucharystii. Stajemy się prawdziwymi chrześcijanami dzięki głębokiej więzi z Jezusem- Hostią. Źródłem naszego życia, naszej nadziei i radości jest Eucharystia. Czerpiemy z niej światło i moc, by wnosić pokój do naszych domów, szkół i przyjaźni. Uczymy się wzrastać w miłości oraz kochać ludzi tak, jak Bóg nas umiłował. Owocami naszej relacji z Chrystusem dzielimy się z tymi, których On stawia na naszej drodze. Jako młodzi uczniowie Jezusa budujemy swoje życie na silnym fundamencie, jakim jest Słowo Boże. Idziemy w świat z uśmiechem na twarzy, by otwierać innym drogę do Boga, który nadaje sens i piękno naszemu życiu.
W naszej parafii Eucharystyczny Ruch Młodych spotyka się w każdy piątek o godz. 17.30. W pierwsze piątki miesiąca prowadzimy Adorację, a w pozostałe spotykamy się i rozważamy zasady życia, śpiewamy bawimy się oraz odwiedzamy osoby chore.


1