Komunikaty
Niedziela Palmowa

Światowy Dzień MłodzieżyKURIA METROPOLITALNA
ul. Ostrów Tumski 2
61-109 Poznań
tel. +48 61 851 28 00
fax: +48 61 851 28 14
kuria@archpoznan.pl
www.archpoznan.pl

Poznań, dnia 15 marca 2019 roku
N. 12542019
Niedziela Palmowa

Światowy Dzień Młodzieży

Z okazji tegorocznej Światowej Niedzieli Młodzieży, która przypada w Niedzielę Palmową 14 kwietnia br. zapraszam Kapłanów, Zakonników, Siostry Zakonne wraz z Młodymi do wspólnego świętowania.

Będziemy modlić się w Bazylice pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, św. Marii Magdaleny i św. Stanisława Biskupa w Poznaniu zwanej Farą Poznańską. W programie:

• Godz. 17:00 – Eucharystia pod przewodnictwem Biskupa,
• Godz. 18:00 – Pasja wg św. Jana w wykonaniu Chóru i Orkiestry Jordan

Przygotowany program jest przede wszystkim zaproszeniem do wspólnego celebrowania tajemnicy Niedzieli Palmowej pod przewodnictwem Pasterza. Przygotowana Pasja jest wyjątkową muzyczną interpretacją Pisma Świętego i może pomóc młodym lepiej zrozumieć istotę Wielkiego Tygodnia.

Duszpasterstwa, które wezmą udział w wydarzeniu proszę o zgłaszanie się mailowo na adres: arek.szady@archpoznan.pl w celu rozdysponowania posług.

W załączniku zawarty jest plakat informujący o wydarzeniu.
ks. Arkadiusz Szady

Duszpasterz Młodzieży
Archidiecezji Poznańskiej

Kurs na Wychowawcę WypoczynkuPokutny Marsz RóżańcowyWielkopostne rekolekcjeSzkoła Formacji Duchowej

zaprasza
dorosłych i starszą młodzież
na wielkopostne rekolekcje:

Łaską jesteśmy zbawieni
(por. Ef 2,8)


Rekolekcje przeżywane w milczeniu, w oparciu o Słowo Boże, poprowadzi ks. dr Tomasz Siuda moderator Dzieła Biblijnego.

Termin i miejsce:
22 – 24 marca 2019
Dom rekolekcyjny św. Józefa, ul. Sióstr Misjonarek 10, 61-680 Poznań (MORASKO)

Zgłoszenia i szczegółowe informacje:
Internetowe: (ważne z potwierdzeniem o przyjęciu zgłoszenia) - e mail: dsj@mchr.pl
Telefoniczne: +48 61 8 282 282 (lub) +48 668 03 73 03

Plan Rekolekcji
W Mocy Duch Bożego
prowadzi O. Janusz Napierała /oblat/ŚRODA 06.03.2019 - Środa Popielcowa - Rekolekcje Parafialne.
08.00 Msza św. z nauką ogólną
09.00. Spotkanie dla szkoły Podstawowej
10.00 Spotkanie do Gimnazjum
17.00 Msza św. z nauką ogólną
18.30 Msza św. z nauką ogólną
/Spowiedź przed każdą Mszą św./

CZWARTEK 07.03.2019 - Nauka stanowa dla kobiet
07.30 Różaniec za zm. kapłanów i o powołania kapłańskie
08.00 Msza św. z nauką ogólną
09.00. Spotkanie dla szkoły Podstawowej
10.00 Spotkanie do Gimnazjum
18.30 Msza św. z nauką ogólną - Nauka stanowa dla kobiet
/Spowiedź przed każdą Mszą św./

PIĄTEK 08.03.2019 - Nauka stanowa dla młodzieży /zapraszamy Młodz. Bierzm/.
08.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną.
09.00 Msza św. na zakończenie Rekolekcji szkolnych
17.00 Droga Krzyżowa dla dzieci i kom. św.
18.00 Droga Krzyżowa dla dorosłych
18.30 Msza św. z nauką rekolekcyjną - Nauka stanowa dla młodzieży
/Spowiedź przed każdą Mszą św./

SOBOTA 09.03.2019 - Nauka stanowa dla mężczyzn -wizytacja Kórnik
08.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną.
18.30 Msza św. z nauką rekolekcyjną - Nauka stanowa dla mężczyzn
/Spowiedź przed każdą Mszą św./

NIEDZIELA 10.03.2019 - I N. WIELKIEGO POSTU
/Spowiedź przed każdą Mszą św./
08.00 Zakończenie Rekolekcji z błogosławieństwem Rekolekcyjnym
10.00 Zakończenie Rekolekcji z błogosławieństwem Rekolekcyjnym
11.30 Zakończenie Rekolekcji z błogosławieństwem Rekolekcyjnym
REKOLEKCJE DLA KATECHETÓW

KURIA METROPOLITALNA
ul. Ostrów Tumski 2
61-109 Poznań
tel. +48 61 851 28 00
fax: +48 61 851 28 14
kuria@archpoznan.pl
www.archpoznan.pl

Poznań, dnia 21 lutego 2019 roku
N. 848/2019
K O M U N I K A T

REKOLEKCJE DLA KATECHETÓW

I. Ogólne zasady dotyczące rekolekcji

1. Istotnym elementem permanentnej formacji duchowej katechetów jest coroczny obowiązkowy udział w rekolekcjach.

2. Katecheci powinni uczestniczyć w rekolekcjach organizowanych przez Referat Katechetyczny, zgodnie z ustalonym programem formacji duchowej. Mogą też uczestniczyć w innych rekolekcjach lecz o fakcie tym są zobowiązani powiadomić Referat Katechetyczny przed ich rozpoczęciem, zaś po ich odprawieniu przedstawić odpowiednie zaświadczenie.

3. Każdy katecheta złożył następujące oświadczenie: zobowiązuję się do udziału w ćwiczeniach duchowych, zgodnie z zarządzeniami Referatu Katechetycznego Kurii Metropolitalnej. Mam świadomość tego, że nie zastosowanie się do powyższego zobowiązania może być podstawą do wycofania misji kanonicznej.

4. Obowiązek odprawienia rekolekcji spełniają tylko ci katecheci, którzy uczestniczą we wszystkich zajęciach. Rekolekcje mają charakter zamknięty i dlatego do całości należą również noclegi i posiłki w domu rekolekcyjnym – bez względu na miejsce zamieszkania uczestników.

II. Rekolekcje 2019

1. Terminarz tegorocznych rekolekcji przedstawia się następująco:

Lubiń (koszt 170 zł)
1-3 lipca (poniedziałek-środa)

Morasko – Dom Sióstr Misjonarek (50 miejsc, koszt: 130 zł.)
31 maja - 2 czerwca (piątek-niedziela)
13-15 września (piątek-niedziela)

Pniewy (70 miejsc, koszt 130 zł.)
7 - 9 czerwca (piątek-niedziela)

Święta Góra –Gostyń (90 miejsc, koszt 130 zł. )
16-18 sierpnia (czwartek-sobota)
20-22 sierpnia (poniedziałek-środa)

Zaborówiec (90 miejsc, koszt 140 zł.)
26-28 kwietnia (piątek-niedziela)
27-29 września (piątek-niedziela)
25-27 października (piątek-niedziela)

O przyjęciu na poszczególne turnusy będzie decydowała kolejność zgłoszeń w Referacie Katechetycznym.

2. Każdy turnus rozpoczyna się o godz. 17.00, a kończy ostatniego dnia w południe.
3. Obowiązek pokrycia kosztów spoczywa na parafii, na terenie której pracują katecheci.
4. Prosimy, aby katecheci uczestniczyli w tym turnusie, na który zgłosili swój udział, gdyż ilość miejsc w domach rekolekcyjnych jest ściśle określona. W razie konieczności zmiany terminu z powodu wypadku losowego należy pilnie uzgodnić to w Referacie Katechetycznym.
Biskup Damian Bryl
Wikariusz Generalny

ks. prałat Ireneusz Dosz
Kanclerz Kurii

REKOLEKCJE MARYJNE DLA KAPŁANÓW W GOSTYNIU
KURIA METROPOLITALNA
ul. Ostrów Tumski 2
61-109 Poznań
tel. +48 61 851 28 00
fax: +48 61 851 28 14
kuria@archpoznan.pl
www.archpoznan.pl

Poznań, dnia 21 lutego 2019 roku
N. 848/2019
K O M U N I K A T

REKOLEKCJE MARYJNE DLA KAPŁANÓW W GOSTYNIU

Czcigodni Kapłani!

W dniach od 25 do 28 lutego (pon. – czwartek) 2019 roku w Sanktuarium Matki Bożej Róży Duchownej w Gostyniu odbędą się rekolekcje w duchu maryjnym, które mogą być dla kapłanów dobrym przygotowaniem do duchowego przeżycia czasu peregrynacji Matki Bożej w znaku ikony jasnogórskiej.

Są jeszcze wolne miejsca. Chętnych kapłanów prosimy o osobiste telefoniczne zgłoszenie w Sanktuarium w Gostyniu, tel. 65 572-00-14.

Rekolekcje poprowadzi o. Michał Filipowić. Rozpoczęcie rekolekcji w poniedziałek, dnia 25 lutego o godzinie 17.00, zakończenie w czwartek, dnia 28 lutego o godzinie 12.00 wspólnym obiadem.
Biskup Grzegorz Balcerek
Wikariusz Generalny

ks. prałat Ireneusz Dosz
Kanclerz Kurii

Wizytacja Kanoniczna - WAŻNA ZMIANA


ZMIANA wizytacji i Sakramentu Bierzmowania

z wtorku 26 luty br.

na poniedziałek 25 luty 2019r.

Godziny bez zmian

Dni skupienia


Dni skupienia dla rozeznających powołanie

Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu organizuje w dniach od 8 do 10 marca 2019 dni skupienia dla młodzieży męskiej. Zaproszenie skierowane jest do licealistów i starszych, którzy pragną pogłębić wiarę i rozeznać swoją drogę życiową.

Młodzież zgłasza wcześniej możliwość przyjazdu u przełożonych seminarium (mailowo, telefonicznie, lub osobiście). Prosimy o zabranie ze sobą pisemnej zgody księdza (proboszcza, wikariusza, katechety), bądź katechety świeckiego. Udział w dniach skupienia jest bezpłatny. Przyjazd w piątek 8 marca do godz. 17.00, a zakończenie w niedzielę 10 marca ok. godz. 12.30.

Kolejne dni skupienia: 14-16.06.2019.
Szczegóły na www.asdpoznan.pl oraz na wydarzeniu na facebooku.


Moderatorzy ASD
Rekolekcje dla katechetów1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14