Komunikaty

KORONACJA CUDOWNEGO WIZERUNKU MATKI BOŻEJ LITERACKIEJ
KURIA METROPOLITALNA 
ul. Ostrów Tumski 2 
61-109 Poznań 
tel. +48 61 851 28 00
fax: +48 61 851 28 14
kuria@archpoznan.pl
www.archpoznan.pl

Poznań, dnia 31 sierpnia 2017 roku
N. 5363/2017K O M U N I K A T PORZĄDKOWY
KORONACJA CUDOWNEGO WIZERUNKU MATKI BOŻEJ LITERACKIEJ
W BUKU, 19 września 2017 r.


1. Uroczystość koronacji rozpocznie się o godzinie 10:30 nabożeństwem do Matki Bożej Literackiej, któremu będzie przewodniczył Ksiądz Biskup Damian Bryl. Po nabożeństwie wyruszy uroczysta procesja na Stadion Miejski w Buku.

2. O godzinie 12:00 rozpocznie się uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Bezpośrednio przed ołtarzem wyznaczono sektory dla kapłanów, szafarzy nadzwyczajnych, sióstr zakonnych, pielgrzymów pieszych oraz pasażerów specjalnego pociągu. Załącznik nr 1.

3. Kapłanów prosimy o parkowanie samochodów na specjalnie wyznaczonym parkingu. Do komunikatu załączona jest karta wjazdu na parking, prosimy o jej wydrukowanie i umieszczenie w widocznym miejscu. Pozwoli to na wjazd. Parking znajduje się w bliskiej odległości od stadionu i zakrystii. Załącznik nr 1A i 1B.

4. Kapłanów pragnących służyć sakramentem pokuty w czasie Eucharystii zapraszamy do specjalnie wyznaczonego miejsca spowiedzi. Załącznik nr 1. Prosimy chęć posługiwania zgłosić przez sms, podając swoje imię i nazwisko; tel. 667339159 ks. K. Sammler.

5. Kapłanów, którzy pragną koncelebrować Mszę Świętą prosimy o zabranie alby i stuły. Będą przygotowane ornaty, gdyby ich zabrakło wtedy celebrujemy w albie i w stule. Prosimy bezpośrednio po przybyciu udać się do zakrystii na stadionie. Porządkowi wskażą miejsce oraz pomogą w założeniu szat liturgicznych. W procesji wejścia wezmą udział Księża Biskupi i ścisła asysta, która zajmie miejsca bezpośrednio przy ołtarzu. Kapłanów prosimy o pomoc w rozdzielaniu wiernym Komunii Świętej.

6. Prosimy kapłanów o przekazanie zaproszenia do wzięcia udziału Szafarzom Nadzwyczajnym Komunii Świętej z parafii.

7. Po zakończonej Mszy Świętej kapłani są zaproszeni na posiłek w specjalnym namiocie za sceną. Bardzo prosimy o skorzystanie z zaproszenia. Załącznik nr 1.

8. Pielgrzymi udający się na uroczystość autokarem i samochodami osobowymi wjeżdżają na wyznaczone parkingi. Załącznik nr 3 i 3A.

9. W niedzielę przy Sanktuarium nastąpi zmiana organizacji ruchu, prosimy uwzględnić to w planowaniu przyjazdu samochodem lub autokarem pod kościół parafialny. Załącznik nr 4.

Zachęcajmy wiernych do wzięcia udziału w uroczystości koronacji Cudownego Wizerunku Matki Bożej Literackiej w Buku.
Na miejscu służby porządkowe będą służyły pomocą i na pewno zadbają, aby każdy bezpiecznie dotarł na miejsce.Ks. Krystian Sammler
Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej

R E K O L E K C J E


  W dniach 16-17 września odbędą się rekolekcje „Bo do wolności powołał nas Bóg”. Poprowadzą je dwaj ojcowie: o. Antonello Caddedu oraz o. Henrique Porcu, założyciele wspólnoty Przymierze Miłosierdzia.

Przymierze Miłosierdzia jest prywatnym stowarzyszeniem wiernych założonym w 2000 r. przez dwóch włoskich kapłanów – ks. Enrique Porcu i ks. Antonello Cadeddu oraz misjonarkę świecką Marię Paulę. Jego statuty zostały przyjęte przez Arcybiskupa Sao Paulo Kardynała Claudio Hummes w sierpniu 2005 r. Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w Sao Paulo w Brazylii, natomiast wspólnoty i grupy Przymierza Miłosierdzia są obecne w 36 miastach w Brazylii, a także w Portugalii, we Włoszech, we Francji, Belgii i w Polsce.

Rodzina Przymierze Miłosierdzia gromadzi i jednoczy siły mężczyzn i kobiet, celibatariuszy i małżonków, kapłanów i ludzi świeckich. Członkowie wspólnoty wezwani przez Boga na różne sposoby ewangelizują ufając w moc Ducha Świętego i realizują wszelkie dzieła Miłosierdzia, na które pozwalają im siły. Misją wspólnoty jest stać się żywą ekspresją miłości miłosiernej, rozlewającej się z serca Boga, poprzez Swój Kościół, dla najbiedniejszych materialnie i duchowo. Charyzmatem wspólnoty jest przede wszystkim praca z ubogimi i ewangelizacja.

Rekolekcje odbędą się w dniach 16-17 września 2017 r. (sobota 9:00-21:00 oraz niedziela 9:00-18:00) na Międzynarodowych Targach Poznańskich, Pawilon 1.

Zapisy na rekolekcje TYLKO przez formularz dostępny na stronie
www.powolanidowolnosci.pl

Kontakt:
Ela Lenartowicz – 697 472 246
Stenia Wnuk – 601 141 216
 
Wydział Teologiczny zaprasza


Wydział Teologiczny zaprasza


Poznańska Piesza Pielgrzymka na Jasną GóręKURIA METROPOLITALNA 
ul. Ostrów Tumski 2 
61-109 Poznań 
tel. +48 61 851 28 00
fax: +48 61 851 28 14
kuria@archpoznan.pl
www.archpoznan.pl

Poznań, dnia 27 czerwca 2017 roku
N. 3852/2017K O M U N I K A T

    Jak każdego roku, 6 lipca o godzinie 8:00 w Bazylice Archikatedralnej w Poznaniu Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki Metropolita Poznański odprawi Mszę Świętą, po zakończeniu której nastąpi wyjście na trasę Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę, której w tym roku towarzyszy hasło: „Jesteśmy koroną Maryi”.
    Można jeszcze dokonać zapisów i wziąć udział w Poznańskiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę, formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej: ppp.archpoznan.pl. Zachęcajmy, zwłaszcza młodzież do udziału w pieszym pielgrzymowaniu.
    Prosimy, aby informację o Mszy Świętej oraz o możliwości dokonania zapisów przekazać parafianom w czasie ogłoszeń duszpasterskich w najbliższą niedzielę, tj. 2 lipca br..Biskup Grzegorz Balcerek
Wikariusz Generalny


ks. prałat dr Ireneusz Dosz
Kanclerz Kurii

Koronacja Matki Bożej Literackiej w BukuKURIA METROPOLITALNA 
ul. Ostrów Tumski 2 
61-109 Poznań 
tel. +48 61 851 28 00
fax: +48 61 851 28 14
kuria@archpoznan.pl
www.archpoznan.pl

Poznań, dnia 27 czerwca 2017 roku
N. 3844/2017K O M U N I K A T

Koronacja Matki Bożej Literackiej w Buku

Czcigodni Księża Dziekani, Proboszczowie, Moderatorzy i Duszpasterze Archidiecezjalni!


    10 września 2017 roku na stadionie miejskim w Buku podczas uroczystej Eucharystii o godzinie 12:00 Ksiądz Arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław Gądecki dokona koronacji na prawie diecezjalnym cudownego wizerunku Matki Bożej Bukowskiej Literackiej. Wydarzenie to będzie wielkim świętem dla całej naszej Archidiecezji.
    Na uroczystość zaproszeni są wszyscy wierni. Prosimy, aby w ciągu wakacji oraz na początku września w czasie ogłoszeń i przepowiadania słowa Bożego przypominać wiernym o wydarzeniu. Księży Proboszczów zachęcamy, aby w uroczystości wzięła udział reprezentacja parafii, w skład której można zaprosić członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej, Parafialnego Zespołu Caritas i innych grup działających we wspólnocie parafialnej.
    Księży Dziekanów i Proboszczów parafii poznańskich informujemy, że na uroczystość koronacji Spółka Koleje Wielkopolskie przygotowała specjalny pociąg. Wyjazd dnia 10 września br., o godzinie 10:22 ze stacji POZNAŃ GŁÓWNY, przyjazd do Buku o godzinie 10:40. Następnie odjazd ze stacji BUK o godzinie 16:45, przyjazd do Poznania o godzinie 17:03. Bilety do dnia 15 sierpnia 2017 roku należy zamawiać przez zgłoszenie mailowe: koronacja@buk.gmina.pl. Bilety są darmowe, należy podać imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za grupę oraz liczbę rezerwowanych miejsc.
    Prosimy także, aby Księża Dziekani sporządzili orientacyjną listę pielgrzymów z poszczególnych parafii (ze wskazaniem środka transportu). Informacja taka jest niezbędna, aby dobrze przygotować zabezpieczenie medyczne, gastronomiczne i sanitarne uroczystości koronacyjnej. Prosimy, aby listę przesłać do Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej na adres: sammler.krystian@wp.pl lub pozostawić na furcie Kurii Metropolitalnej do 15 sierpnia 2017 roku.
    Prosimy Duszpasterzy Diecezjalnych Ruchów i Stowarzyszeń działających na terenie Archidiecezji Poznańskiej o przekazanie zaproszenia dla ich członków. Dobrze, aby na wydarzenie przybyli ze sztandarami.

Bardzo serdecznie dziękujemy Księżom za zrozumienie i zaangażowanie.Biskup Grzegorz Balcerek
Wikariusz Generalny


ks. prałat dr Ireneusz Dosz
Kanclerz Kurii


Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, Patronów Bazyliki Archikatedr. w PoznaniuKURIA METROPOLITALNA 
ul. Ostrów Tumski 2 
61-109 Poznań 
tel. +48 61 851 28 00
fax: +48 61 851 28 14
kuria@archpoznan.pl
www.archpoznan.pl

Poznań, dnia 23 czerwca 2017 roku
N. 3752/2017K O M U N I K A T

   Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, Patronów Bazyliki Archikatedralnej w Poznaniu celebrowana będzie w dniach 28 i 29 czerwca br.
   W Wigilię uroczystości odpustowej, 28 czerwca o godz. 1900, zostaną odprawione Pierwsze Nieszpory pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego Stanisława Gądeckiego.
   Podczas Nieszporów Ksiądz Arcybiskup dokona, już tradycyjnie, wręczenia nagród „Optime Merito Archidioecesis Posnaniensis” oraz wręczy krzyże młodzieży wyjeżdzającej z Poznania na letnie doświadczenia misyjne.
   W uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła w dniu 29 czerwca suma odpustowa będzie odprawiona o godz. 1000. Przewodniczyć jej będzie Ksiądz Arcybiskup Heiner Koch – Arcybiskup Metropolita Berlina.
   Zapraszamy serdecznie wszystkich na uroczystości do świątyni, która nazywana jest tradycyjnie „Matką Kościołów diecezji”.Z a r z ą d z e n i e

Przewielebny Księże Proboszczu!

1.Powyższy Komunikat należy podać do wiadomości w niedzielę 25 czerwca br. podczas ogłoszeń parafialnych.
2.Prosimy, aby na uroczystości w Poznańskiej Katedrze z każdej parafii przybyła delegacja wiernych ze sztandarami.PS. Zarządzenie dotyczy dekanatów poznańskich i podpoznańskich


Biskup Grzegorz Balcerek
Wikariusz Generalny


ks. prałat dr Ireneusz Dosz
Kanclerz Kurii
Bierzmowanie w Robakowie 2017


Poniżej link do udostępnionych zdjęć z uroczystości bierzmowania w naszej Parafii

https://goo.gl/photos/XP27YCuAnaPXN9su6

Panu Mikołajowi Gawronowi bardzo dziękujemy za pamiątkowe zdjęcia i ich udostępnienie.

PÓŁKOLONIE CARITAS 31.07-4.08.2017r.


Dni skupieniaArcybiskupie Seminarium Duchowne 
w Poznaniu


 


Przewielebni Księża,


 

    W dniach od 9 do 11czerwca 2017 roku zapraszamy młodzież męską ze szkół średnich, studentów oraz starszych na dni skupienia, które pomagają pogłębić wiarę i rozeznać powołanie. 
    Chętni uzgadniają możliwość przyjazdu z przełożonymi seminarium (telefonicznie, mailowo lub osobiście). Uczestnicy zgłaszając się w ASD zabierają ze sobą pisemne polecenie księdza (proboszcza, wikariusza, katechety), bądź katechety świeckiego. Do 18 roku życia wymagana jest zgoda rodziców. Udział w dniach skupienia jest bezpłatny. Przyjazd w piątek 9 czerwca do godz. 17.00, a zakończenie w niedzielę 11 czerwca ok. godz. 12.30. Szczegóły na www.asdpoznan.pl

 
Z poważaniem
Moderatorzy ASD w Poznaniu


Dodatkowa propozycja:

Rekolekcje w wakacje letnie: 26-30 sierpnia 2017 r. 
W wakacje letnie zapraszamy młodzież od gimnazjum. 
Koszt: 140 zł.

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14