Pielgrzymki


------------------------------------------------------------------
Pielgrzymka do Górki Klasztornej 1.X.2017. Wyjazd o g. 7.00 z Kórnika.
Informacji udziela i zapisy przyjmuje p. Barbara Przybył.

------------------------------------------------------------------
Pielgrzymka z Borówca na Jasną Górę 02-03.X.2017
------------------------------------------------------------------
Pielgrzymka ROBAKOWO - Iwonicz Zdrój 06-10.VIII.2017