Komunikaty

Dzień Świętości Życia


Poznań, dnia 13 marca 2017 roku
N. 1335/2017


KURIA METROPOLITALNA
Ostrów Tumski 2
61-109 Poznań
tel. +48 61 851 28 00
fax: +48 61 851 28 14
kuria@archpoznan.pl
www.archpoznan.plCzcigodny Księże Proboszczu,

W tym roku centralne obchody Dnia Świętości Życia odbędą się tradycyjnie 25 marca w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.
W Poznaniu Msza św. połączona z duchową adopcją dziecka poczętego zostanie odprawiona o godz. 18.00 w Bazylice Archikatedralnej, natomiast w Kolegiacie Leszczyńskiej o godz. 18.30.
W Poznaniu po uroczystej Mszy św. przewidziana jest prapremiera filmu dokumentalnego pt.: "GRA O ŻYCIE - czyli polska droga do prawnej ochrony życia od poczęcia" /55 min. /, spotkanie z reżyserem w auli przy Kurii Metropolitarnej, ok. godz. 19.00
W związku z Dniem Świętości Życia przypominamy o zbiórce na Fundusz Obrony Życia – do puszek przed kościołem. Zebrane pieniądze należy wpłacać na konto Caritas.
W załączniku przesyłamy tekst liturgii Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego wraz z propozycją modlitwy powszechnej natomiast propozycje rozważań Drogi Krzyżowej znajdą Księża na stronie http://www.kodr.pl/malzenskie-drogi-krzyzowe-2017.html. Zachęcamy tym samym do zorganizowania w parafii Księdza uroczystości związanych z duchową adopcją. Prosimy również o przesłanie informacji o liczbie osób przyjmujących duchową adopcję na adres: drpoznan@archpoznan.pl lub na adres Referatu Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin.


zał. 1.


Biskup Grzegorz Balcerek
Wikariusz Generalny

ks. prałat dr Ireneusz Dosz
Kanclerz Kurii

==============================================================
LITURGIA PRZYRZECZEŃ DUCHOWEJ ADOPCJI DZIECKA POCZĘTEGO

Należy zadbać o to, by liturgia Uroczystości była dobrze przygotowana (przygotowanie czytań biblijnych, komentarzy, dobór śpiewów, służba ołtarza).
Przy wejściu do kościoła, pod chórem, warto przygotować stolik z krzesłami dla osób chcących wypełnić deklaracje. Dobrze jeśli jest tam ktoś, kto może pomóc osobom starszym mającym trudności z pisaniem oraz udzielić informacji.
Potrzebne są nożyczki, by odciąć jedną część deklaracji, którą składamy do koszyczka, by wraz z innymi darami zanieść je później do ołtarza. Na stoliku warto mieć kilka długopisów, świece dla tych, którzy zapomnieli przynieść je ze sobą z domu, broszurki o Dniu Świętości Życia, materiały informujące o obronie życia (ulotki, broszury, „stópki” – znaczek obrońców życia, „Jasia” - miniaturkę dziecka w 10 tygodniu życia, egzemplarze „Głosu dla Życia”... - do nabycia w Referacie Duszpasterstwa Rodzin).

AKT POKUTY

- Panie, Źródło i Dawco życia, zmiłuj się nad nami
- Chryste, Odkupicielu i Przewodniku człowieka, zmiłuj się nad nami
- Panie, ogarniający swym Miłosierdziem wszystkich zwracających się do Ciebie, zmiłuj się nad nami

po homilii
WYZNANIE WIARY (jeżeli obrzęd sprawuje się w uroczystość lub w niedzielę)

OBRZĘD DUCHOWEJ ADOPCJI DZIECKA POCZĘTEGO

Po homilii opiekun - animator (jeśli ktoś taki jest w parafii) kandydatów do ślubowania zwraca się do celebransa:
Ojcze, obecni tu kandydaci pragną podczas tej Eucharystii, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, złożyć przyrzeczenia, które zapoczątkują Duchową Adopcję dzieci zagrożonych zabiciem w łonie matki.

CELEBRANS:

Przychylam się do Waszej prośby, ponieważ pragniecie bronić tym sposobem życia nienarodzonych dzieci, którym grozi zagłada. Niech przystąpią do ołtarza, żeby złożyć przyrzeczenia.
Wszyscy adoptujący podchodzą bliżej ołtarza

CELEBRANS:

Pokornie prośmy Boga Ojca, aby nasze siostry i bracia mogli wypełnić swoje zobowiązania i tym sposobem stać na straży życia poczętych, jeszcze nienarodzonych dzieci. Prośmy Ducha Świętego o dar wytrwania dla tych, którzy będą przyrzekać.

Hymn do Ducha Świętego
Przekazanie światła od świecy paschalnej


CELEBRANS:

Przyjmijcie światło Chrystusa. Niech światło Chrystusa chwalebnie Zmartwychwstałego rozproszy ciemności serc i umysłów.
Celebrans podaje płomień paschału pierwszym osobom z brzegu. Oni przekazują go dalej

CELEBRANS:

Złożenie Przyrzeczenia - celebrans odczytuje kolejne fragmenty przyrzeczenia, które adoptujący na głos powtarzają:

w Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci
w wiedziony pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych
w postanawiam i przyrzekam
w że od dzisiejszego dnia
w biorę w Duchową Adopcję jedno dziecko
w którego imię jedynie Bogu jest wiadome
w aby przez dziewięć miesięcy, każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia
w oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu
w tymi modlitwami będą:
w jedna Tajemnica Różańca
w moje dobrowolne postanowienie
w modlitwa, którą dziś po raz pierwszy w intencji tego dziecka odmówię:
- modlitwa:

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu – proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

CELEBRANS:

Módlmy się.
Boże, Źródło życia i dobroci! Ty posłałeś Syna Swego, Słowo Życia – wysłuchaj prośby nasze, a tych, którzy złożyli dzisiaj przyrzeczenia, racz pobłogosławić i spraw, aby przy pomocy Twojej łaski zachowali, to co przyrzekali. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

PROCESJA Z DARAMI (komentarz): do ołtarza przynosimy nasze dary:

- białe kwiaty – niosą rodzice oczekujący narodzin już poczętego dziecka
- czerwoną różę – symbol obrońców życia
- Parafialną Księga Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego
- Koszyczek z nazwiskami osób, które podjęły Dzieło Duchowej Adopcji
- dary ołtarza – chleb, wino i wodę, które staną się dla nas Świętym Pokarmem

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO MATEK W STANIE BŁOGOSŁAWIONYM (jeśli są) na zakończenie liturgii

Panie, Boże nasz. Stwórco wszelkiego życia, spojrzyj na te matki, które proszą o Twoje błogosławieństwo dla siebie i dla swoich dzieci; napełnij je głęboką radością na widok cudu nowego życia; BŁOGOSŁAW im i otaczaj swoją opieką.
Spraw, aby dzieci, które noszą pod sercem, mogły się szczęśliwie narodzić. Niech wzrastają pod opieką rodziców, niech od nich doznają miłości, której człowiek tak bardzo w życiu potrzebuje. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Błogosławieństwo końcowe

==============================================================
Propozycja modlitwy powszechnej na Dzień Świętości Życia
Zasłuchani w słowo Dobrej Nowiny, ośmielamy się prosić:

• Boże, Źródło Życia obdarz Ojca Świętego, Biskupów i Kapłanów gorliwością i odwagą w głoszeniu Ewangelii Życia, a w sercach Ojców synodalnych wzbudź świętą gorliwość w obronie Bożego obrazu małżeństwa i rodziny. Ciebie prosimy
• Boże, Źródło Życia posyłaj nam ludzi roztropnych i odpowiedzialnych, aby mądrze stanowili prawa w naszej Ojczyźnie. Ciebie prosimy
• Boże, Źródło Życia napełniaj wielkoduszną miłością serca małżonków, aby z radością przyjmowali dar życia, którym Ty sam obdarzasz. Ciebie prosimy
• Boże, Źródło Życia napełniaj wytrwałością serca tych, którzy dzisiaj podejmują się dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Ciebie prosimy
• Boże, Źródło Życia niech Twa łaska będzie nagrodą i umocnieniem dla wszystkich, poświęcających się w dziele obrony życia ludzkiego. Ciebie prosimy
• Boże, Źródło Życia napełniaj nas prawdziwym zachwytem nad Twym wielkim dziełem stworzenia, abyśmy potrafili głosić Twoją chwałę. Ciebie prosimy

Boże, który swą Miłością ogarniasz życie każdego człowieka, wysłuchaj naszych próśb które zanosimy w dzień Twego Wcielenia. Tobie cześć i chwała na wieki wieków


Pielgrzymowanie do kościołów stacyjnych miasta Poznania

Poznań, dnia 22 lutego 2017 roku
N. 807/2017ZAPROSZENIE

na pielgrzymowanie do kościołów stacyjnych miasta Poznania

       Od Środy Popielcowej rozpoczniemy przeżywanie czasu Wielkiego Postu, który ma nam uświadomić, jak wielkim darem dla nas wszystkich była odkupieńcza śmierć Pana Jezusa na krzyżu i zawarcie na Golgocie nowego przymierza Boga z ludźmi. Owocne przeżycie tego świętego czasu będzie dobrym przygotowaniem do świętowania wraz z całym Kościołem Zmartwychwstania Chrystusa, największej tajemnicy naszej wiary.
       W wielkopostnej pobożności uczestniczymy w nabożeństwach pasyjnych, które na stałe wpisały się w życie religijne i liturgiczne naszych wspólnot parafialnych. Niedzielne nabożeństwa Gorzkich Żali, piątkowe nabożeństwa Drogi Krzyżowej, podejmowanie wielkopostnych postanowień, postów i czynienie uczynków miłosierdzia to tylko niektóre z nich. Wszystkie pomagają nam przemieniać serca i czynić je otwartymi na blask Chrystusa Zmartwychwstałego.
       Chciałbym zaprosić mieszkańców miasta Poznania i najbliższych okolic do włączenia się w wielkopostne wydarzenie „Kościołów stacyjnych miasta Poznania”. Jest ono kolejną propozycją obok wymienionych już tradycyjnych nabożeństw świętego czasu Wielkiego Postu do podjęcia wyrzeczeń, pokuty i modlitwy, które mają pomagać dobrze ten czas przeżyć. Każdego dnia, począwszy od Środy Popielcowej, z wyłączeniem niedziel i Wielkiego Tygodnia będziemy gromadzić się w innej świątyni naszego miasta, aby trwać na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem, poprzez sakrament pokuty powracać do jedności z Bogiem, rozważać mękę i śmierć Pana Jezusa w nabożeństwie Drogi Krzyżowej oraz karmić się słowem Bożym i Ciałem Pańskim w czasie Eucharystii. Dokładny spis 34 kościołów stacyjnych, szczegółowy program oraz intencje modlitewne towarzyszące poszczególnym stacjom odnajdziemy w „Przewodniku Katolickim” oraz na stronie internetowej Archidiecezji Poznańskiej. Wydarzeniu towarzyszyć będzie hasło: „Nawracajcie się, idźcie i głoście”, które nawiązuje do hasła trwającego roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce.
       Tradycja stacyjnego pielgrzymowania sięga przełomu IV i V wieku. Wywodzi się z Rzymu. Również dziś mieszkańcy Wiecznego Miasta w Wielkim Poście pielgrzymują do różnych kościołów, aby się modlić i przez nawrócenie przygotowywać się do Paschy Chrystusa. Także w miastach naszej Ojczyzny, w Warszawie, Łodzi i Lublinie od kilku lat trwa stacyjne pielgrzymowanie do wybranych świątyń. Pragniemy także w Poznaniu w taki właśnie sposób przeżywać czas Wielkiego Postu, aby dać kolejną szansę na jeszcze owocniejsze nawrócenie i przemianę życia.

Na pielgrzymowanie do kościołów stacyjnych miasta Poznania
z serca błogosławię


+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Wielkopostne Rekolekcje

Szkoła Formacji Duchowej

zaprasza

dorosłych i starszą młodzież

na wielkopostne rekolekcje:

W Abrahamowej
szkole zawierzenia


Rekolekcje przeżywane w milczeniu, w oparciu o Słowo Boże, poprowadzi ks. dr Tomasz Siuda moderator Dzieła Biblijnego.

Termin i miejsce:
3 – 5 marca 2017
Dom rekolekcyjny św. Józefa, ul. Sióstr Misjonarek 10, 61-680 Poznań (MORASKO)

Zgłoszenia i szczegółowe informacje:
Internetowe: (ważne z potwierdzeniem o przyjęciu zgłoszenia) - e mail: dsj@mchr.pl
Telefoniczne: +48 61 8 282 282 (lub) +48 668 03 73 03

.Medal dla naszego Księdza Proboszcza

Miło nam poinformować, że
Kapituła Medalu im. Profesora Józefa Węglarza Oddziału Poznań
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
nadała Księdzu Kanonikowi Piotrowi Piecowi
Medal im. Profesora Józefa Węglarza.

Gratulujemy. Jest to niezwykłe wyróżnienie.

Komunikat CaritasPoznań, 13.01.2017r


Czcigodny Księże Proboszczu,
jeśli to możliwe proszę o odczytanie poniższego komunikatu:


W sierpniu - miesiącu trzeźwości Kościół w Polsce zachęca do szczególnej modlitwy o trzeźwość, a także do modlitwy za osoby zmagające się z chorobą uzależnienia. Kościół, a zwłaszcza Caritas w naszej Archidiecezji podejmuje liczne inicjatywy zmierzające do pomocy ludziom z problemem uzależnienia.

W związku z tym przypominany, że od kilkunastu lat na Rynku Wildeckim, w Centrum Caritas funkcjonuje Punkt Konsultacyjny. Kierowany jest on dla młodzieży i rodzin zagrożonych uzależnieniem.
Od 8 lat Caritas prowadzi profesjonalny Katolicki Ośrodek Terapeutyczny "Wierzenica", którego kadrę stanowią certyfikowani specjaliści terapii uzależnień oraz psychologowie. Ośrodek przyjmuje młodzież od 14 do 21 roku życia.
Pomoc zarówno w Puncie Konsultacyjnym jak i ośrodku terapeutycznym "Wierzenica" udzielana jest w pełni bezpłatnie.
Wszystkim tym, dla których miesiąc sierpień jest impulsem do podjęcia kroków związanych z trzeźwością zachęcamy do kontaktu z ww. placówkami. Dane kontaktowe można znaleźć na stronie internetowej Caritas Archidiecezji Poznańskiej (http://www.caritaspoznan.pl/) oraz w gablocie.

Ponadto przekazujemy w załączeniu oddzielną informację dotyczącą funkcjonowania wspomnianych placówek do umieszczenia w gablotach parafialnych.
Dziękując za wszelką pomoc i współpracę.

ks. Waldemar Hanas
Dyrektor Caritas Archidiecezji Poznańskiej
Komunikat CaritasPoznań, 01.2017r


Przewielebny Księże Proboszczu,

Pragniemy podziękować za dotychczasowe wsparcie licznych Akcji Caritas Poznańskiej.
Ze względu na trwający czas rozliczenia podatkowego (do 30 kwietnia 2017 r.), w którym podatnicy mają możliwość przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP). Czynimy starania, aby wspólnoty parafialne naszej Archidiecezji mogły wspomóc Caritas Poznańską OPP.
Dzięki pozyskanym środkom finansowym będziemy mogli kontynuować codzienną pomoc w zakresie:
- prowadzenia bezpłatnych jadłodajni dla ubogich,
- pomocy w leczeniu i rehabilitacji,
- pomocy żywnościowej, organizacji Wigilii dla potrzebujących,
- prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży,
- prowadzenia Katolickiego Ośrodka Terapii Uzależnień dla młodzieży,
- kontynuacji remontu Dom Dziecka im. św. Rodziny w Lesznie przy ul. Paderewskiego,
- kolonie dla dzieci i młodzieży,
- organizacji wczasorekolekcji dla osób chorych, niepełnosprawnych i starszych
- pomoc w sytuacjach losowych

Z Przewodnikiem Katolickim przekazujemy ulotki 1% oraz plakaty.
Uprzejmie prosimy o przekazanie kopert z ulotkami oraz plakatów do poszczególnych parafii.
W ten sposób pragniemy zachęcić wszystkich niezdecydowanych do przekazania 1% na Caritas Poznańską OPP. Tegoroczną zbiórkę będziemy promować pod hasłem: ,,Razem możemy zrobić więcej”.
Gorąco prosimy o pomoc w rozprowadzeniu ulotek. Jesteśmy przekonani, że podanie komunikatu w ogłoszeniach parafialnych i wyłożenie ulotek spowoduje zainteresowanie możliwością przekazania 1% dla Caritas Poznańskiej OPP. Będziemy starali się na bieżąco uzupełniać brakujące ulotki i plakaty.
Zaangażowanie Księdza Proboszcza jak i pozostałych duszpasterzy jest dla nas ogromnym wsparciem, w imieniu naszych podopiecznych serdeczne Bóg zapłać..
Z wyrazami szacunku,

ks. Waldemar Hanas
Dyrektor Caritas Archidiecezji Poznańskiej

PÓŁKOLONIE CARITAS6-10.02.2017r.


Poniedziałek 6.02.2017r.– Palmiarnia
Wtorek 7.02.2017r.– Muzeum Archidiecezjalne

Środa 8.02.2017r. – Lodowisko i Hala
Czwartek 9.02.2017r.– Kościan – Wigwam – ognisko
Piątek 10.02.2017r.– Rogale – Stary Rynek

Miejsce zbiórki: Ul. Częstochowska 16, Kościół Świętego Krzyża w Poznaniu
ZABIERAMY BILETY MPK !!!
Czas: 6 - 10.02.2017r. od godz. 9.00 - 14.00
Zapisy Sekretariat Caritas Rynek Wildecki 4a - tel. 61 835 68 50
Każdego dnia dla uczestników coś słodkiego :)
ZAPISY DO 20. 01.2017r. !!!

Komunikat Kurii MetropolitalnejPoznań, dnia 13 stycznia 2017 roku
N. 183/2017

KURIA METROPOLITALNA
ul. Ostrów Tumski 2
61-109 Poznań
tel. +48 61 851 28 00
fax: +48 61 851 28 14
kuria@archpoznan.pl
www.archpoznan.pl


Komunikat


Jak co roku, w dniach od 18 do 25 stycznia, wraz z chrześcijanami na całym świecie, będziemy modlić się o jedność chrześcijan. Hasłem tegorocznego Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan są słowa: POJEDNANIE. Miłość Chrystusa przynagla nas (por. 2 Kor 5,14-20).
Niechaj intencja jedności stanie się przedmiotem intensywnej modlitwy zarówno osobistej, jak i w czasie nabożeństw parafialnych. Zachęcamy do licznego udziału w centralnych ekumenicznych nabożeństwach, które odbywać się będą w świątyniach Kościołów różnych wyznań naszej diecezji.
Szczegółowy plan spotkań i nabożeństw ekumenicznych umieszczony jest na plakacie.


Biskup Grzegorz Balcerek
Wikariusz Generalny


ks. prałat dr Ireneusz Dosz
Kanclerz Kurii
TYDZIEŃ POWSZECHNEJ MODLITWY O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN 2017
POJEDNANIE

Miłość Chrystusa przynagla nas.
(por. 2 Kor 5,14-20)


15 stycznia, godz. 18.00
Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów 
Osiedle Polan 100 
kazanie: pastor Andrzej Polaszek 
(Ewangeliczny Zbór Reformowany w Poznaniu)

18 stycznia, Pniewy, godz. 18.00 
Kościół Rzymskokatolicki pw. św. Urszuli Ledóchowskiej 
kazanie: pastor Piotr Wisełka 
(Kościół Zielonoświątkowy)

19 stycznia, godz. 18.00
Kościół Ewangelicko-Metodystyczny
ul. Ogrodowa 6 
kazanie: ks. Marcin Kotas 
(Kościół Ewangelicko-Augsburski)

20 stycznia, godz. 19.00
Kościół Rzymskokatolicki pw. św. Łukasza Ewangelisty
os. Rusa 59
kazanie: pastor Piotr Wisełka 
(Kościół Zielonoświątkowy)

21 stycznia, godz. 18.00
Kościół Prawosławny św. Mikołaja
ul. Marcelińska 20 
kazanie: ks. Mirosław Tykfer 
(Kościół Rzymskokatolicki)

22 stycznia, godz. 18.00
Kościół Ewangelicko-Augsburski
ul. Obozowa 5
kazanie: ks. Jan Ostryk
(Kościół Ewangelicko-Metodystyczny)

23 stycznia, Wronki, godz. 10.00
Zakład Karny
kazanie: kapelan więzienny Adam Kalinowski 
(Kościół Zielonoświątkowy)

23 stycznia, godz. 18.00
Kościół Zielonoświątkowy
ul. Grunwaldzka 55 
kazanie: Robert Gamble (Kościół Anglikański)

24 stycznia, godz. 10.00
Areszt Śledczy, ul. Młyńska 1
kazanie: kapelan więzienny Adam Kalinowski 
(Kościół Zielonoświątkowy)

24 stycznia, godz. 20.00 
Kościół Rzymskokatolicki pw. św. Wojciecha
Wzgórze św. Wojciecha 
Nabożeństwo z kanonami z Taizé 
kazanie: pastor Robert Bożydaj 
(Wspólnota Genesis Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu)

25 stycznia, godz. 18.00
Kościół Polskokatolicki św. Kazimierza
ul. Bydgoska 5 
kazanie: ks. Jan Ostryk 
(Kościół Ewangelicko-Metodystyczny)

29 stycznia, Boruszyn, godz. 15.00 
Kościół Rzymskokatolicki pw. św. Andrzeja Apostoła 
kazanie: Tomasz Wola 
(Kościół Ewangelicko-Augsburski)

13 lutego, godz. 19.30
Kościół Rzymskokatolicki pw. św. Wojciecha
Wzgórze św. Wojciecha 
Wieczernia ku czci św. Cyryla i św. Metodego 
celebruje ks. mitrat Paweł Minajew
kazanie: bp Grzegorz BalcerekZaprasza
POZNAŃSKA GRUPA EKUMENICZNA:
Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Rzymskokatolicki, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Polskokatolicki, Kościół Zielonoświątkowy, Wspólnota Genesis Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu

Boże Narodzenie 
 
 


 Niech Narodzony, nasz Pan Jezus Chrystus,
który przyjdzie i nieustannie chce przychodzić do nas na Ziemię,
przyniesie Nam wzajemną miłość, cierpliwość,
radość serca i ufność w Bogu,
który kieruje naszym życiem i rozprasza ciemności.
A wraz z narodzeniem Dzieciątka,
niech zabłyśnie gwiazda zgody i szacunku
w Naszym Polskim Domu!


                                                     Wasz Proboszcz Ksiądz Kanonik Piotr Piec
 
Wizytacja Ks.biskupa Grzegorza Balcerka w naszej parafii


 
  Podczas ostatniej wizytacji, ks. biskup Grzegorz Balcerek spotkał się z przedstawicielami grup duszpasterskich w naszej parafi.
Poniżej któtka foto relacja.1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14