Komunikaty

Adoracja w Wielką Sobotę (15.04.2017)Droga Krzyżowa
Męska Droga Krzyżowa


Misterium Męki Pańskiej


Ekstremalna Droga KrzyżowaRazem z założycielem Stowarzyszenia WIOSNA – księdzem Jackiem WIOSNĄ Stryczkiem oraz z Męską Stroną Rzeczywistości zapraszamy 7 kwietnia na Ekstremalną Drogę Krzyżową.

Ekstremalna Droga Krzyżowa to wyzwanie – ponad 40 kilometrowa wędrówka w nocy, samotności i milczeniu. Człowiek zdany jest wyłącznie na siebie i własne siły. Dostaje do ręki mapę i rozważania - 14 stacji męki Jezusa. Doświadcza bólu, zmęczenia, ale dzięki temu sprawdza i przekracza siebie. To ćwiczenie fizyczne i duchowe, po którym każdy może zostać odmieniony. W ubiegłym roku w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej wzięło udział prawie 26 tysięcy osób. Chcemy, aby w tym roku było nas jeszcze więcej.

Wystarczy wybrać jedną z tras na www.edk.org.pl , które są dostępne od Środy Popielcowej.

EDK rozpocznie się - Mszą Świętą w kościołach z których wychodzi EDK.

Jeśli potrzebujesz chwili dla siebie, na przemyślenia. Może masz do podjęcia ważne decyzje, albo po prostu chcesz sprawdzić, czy sprostasz wyzwaniu. Nie zwlekaj – więcej na www.edk.org.pl

Z poważaniem
Mikołaj Henschke
Koordynator EDK Wielkopolska.
tel.: 506 150 321

Zasady działalności grup charyzmatycznych w Archidiecezji PoznańskiejPoznań, dnia 20 marca 2017 roku
N. 1330/2017

KURIA METROPOLITALNA
ul. Ostrów Tumski 2
61-109 Poznań
tel. +48 61 851 28 00
fax: +48 61 851 28 14
kuria@archpoznan.pl
www.archpoznan.pl


Zasady działalności grup charyzmatycznych w Archidiecezji Poznańskiej

   W odpowiedzi na różnego rodzaju zapytania dotyczące zasad działalności i posługiwania grup charyzmatycznych na terenie Archidiecezji Poznańskiej przesyłamy do wiadomości duszpasterzy wspólnot charyzmatycznych, a także proboszczów i rektorów kościołów i kaplic na terenie Archidiecezji Poznańskiej wykaz zaleceń, które należy przyjąć za obowiązujące i porządkujące sprawy dotyczące organizowania spotkań modlitewnych, zapraszania gości z zagranicy oraz rozprowadzania materiałów duszpasterskich dotyczących posługi charyzmatycznej na terenie naszej Archidiecezji.


Biskup Damian Bryl
Wikariusz Generalny

ks. prałat dr Ireneusz Dosz
Kanclerz Kurii

Załącznik:
1. Zasady działalności grup charyzmatycznych w Archidiecezji Poznańskiej

---------------------------------------------------------------

ZASADY
DZIAŁALNOŚCI GRUP CHARYZMATYCZNYCH
W ARCHIDIECEZJI POZNAŃSKIEJ


1.    „Grupy charyzmatyczne" – zwane dalej „grupami" – to wspólnoty modlitewne, działające na terenie Archidiecezji Poznańskiej, czerpiące z doświadczenia, które dało początek katolickiej odnowie charyzmatycznej, zarówno te włączone w ruchy i stowarzyszenie kościelne, jak i te działające poza tymi strukturami, jednakże przyporządkowane wtedy do parafii, kościoła rektorskiego czy wspólnoty zakonnej.

2.    Na pasterzach Kościoła w pierwszym rzędzie spoczywa odpowiedzialność za właściwe funkcjonowanie grup we wspólnocie Kościoła oraz troska o właściwe rozeznawanie charyzmatów.

3.    Każdy ruch i stowarzyszenie kościelne, które skupia „grupy charyzmatyczne" winno posiadać wyznaczonego przez Arcybiskupa Poznańskiego diecezjalnego duszpasterza lub asystenta kościelnego, na którym spoczywa troska o właściwe funkcjonowanie podległych mu wspólnot w Archidiecezji Poznańskiej, zwłaszcza w kontekście doktrynalnym i duszpasterskim.

4.    W przypadku grup działających przy parafiach bezpośrednią odpowiedzialność za grupę przejmuje proboszcz, który może wyznaczyć innego kapłana wspomagającego go w tym zadaniu. W przypadku grup działających przy kościołach rektorskich lub wspólnotach zakonnych bezpośrednią odpowiedzialność przejmuje rektor kościoła lub przełożony miejscowej wspólnoty zakonnej lub wyznaczony przez niego kapłan.

5.    Wymagane jest, aby każda grupa działająca przy parafii, kościele rektorskim lub wspólnocie zakonnej posiadała opiekę duszpasterską, która – poza wyjątkowymi sytuacjami – zakłada stałą obecność kapłana podczas spotkań grupy.

6.    Członkowie grup winni okazywać posłuszeństwo pasterzom Kościoła, tak w wymiarze doktrynalnym jak i duszpasterskim.

7.    Modlitwy wstawiennicze przeprowadzane w grupach powinny odbywać się pod wyjątkową czujnością kapłana bezpośrednio odpowiedzialnego za grupę, na którym też spoczywa odpowiedzialność dopuszczania do tej posługi odpowiednich osób, wcześniej przygotowanych pod względem ludzkim i duchowym.

8.    Modlitwy o uzdrowienie, organizowane przez grupy muszą odbywać się w oparciu o wszystkie wskazania dokumentu Kongregacji Nauki Wiary „Instrukcja na temat modlitwy w celu osiągnięcia uzdrowienia od Boga”. Ponadto przy organizowaniu ww. modlitw można korzystać z dokumentu Komisji Doktrynalnej Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej „Wskazówki do posługi modlitwą o uzdrowienie”. Kapłani prowadzący regularnie takie modlitwy na terenie Archidiecezji Poznańskiej, poza własną parafią, kościołem rektorskim, czy wspólnotą zakonną powinni poinformować o tym diecezjalnego duszpasterza ruchu Odnowy w Duchu Świętym.

9.    Modlitwy o uwolnienie od wpływu złych duchów przeprowadzane w grupach powinny odbywać się tylko i wyłącznie pod przewodnictwem kapłana, odpowiednio przygotowanego do tej modlitwy. W przypadkach trudnych i złożonych zalecany jest kontakt z kapłanem egzorcystą, posługującym na terenie Archidiecezji Poznańskiej.

10.    Zapraszanie przez grupy gości zagranicznych, zarówno duchownych jak i świeckich, do prowadzenia otwartych spotkań o charakterze modlitewnym, rekolekcyjnym czy ewangelizacyjnym, wymaga każdorazowej zgody Arcybiskupa Poznańskiego oraz poinformowania o takim zamiarze diecezjalnego duszpasterza ruchu lub asystenta kościelnego stowarzyszenia, któremu podlega grupa.

11.    Zapraszanie przez grupy osób świeckich z naszego kraju do prowadzenia otwartych spotkań o charakterze modlitewnym, rekolekcyjnym czy ewangelizacyjnym wymaga roztropnego rozeznania kapłana bezpośrednio odpowiedzialnego za grupę, zwłaszcza w kontekście posiadania przez te osoby odpowiednich rekomendacji ze swoich wspólnot.

12.    Wszelkie pozycje książkowe oraz materiały formacyjne wydawane i rozpowszechniane przez grupy powinny posiadać „nihil obstat". W przypadkach wątpliwych zalecany jest kontakt grupy z diecezjalnym duszpasterzem ruchu lub asystentem kościelnym stowarzyszenia, któremu podlega grupa.

Fotorelacja z uroczystości poświęcenia witrażyPoświęcenie okien i witraża w naszym kościele 19 marca 2017 r. przez ks. biskupa Radosława Zmitrowicza z diecezji Kamieńsko Podolskiej pracującego na Ukrainie.


Foto: Tadeusz Tuskowski
Bł. Sancja Szymkowiak. Postanowiła zostać świętą


 

Spotkanie autorskie z JE ks. kardynałem Zenonem Grocholewskim


 
    Ksiądz Proboszcz parafii pw. św. Rocha w Poznaniu oraz Wydawnictwo Świętego Wojciecha, serdecznie zapraszają na uroczystą Mszę św. pod przewodnictwem JE ks. kardynała Zenona Grocholewskiego, która odbędzie się 25 marca o godzinie 10:00. 
   Po jej zakończeniu o godzinie 11:00, w parafialnym Centrum Duszpasterskim im. Jana Pawła II, JE ks. kardynał Zenon Grocholewski autor książki Bł. Sancja Szymkowiak. Postanowiła zostać świętą, spotka się jej czcicielami. Przybliży obecnym fascynującą drogę życiową i duchową Wielkopolanki, która postanowiła zostać świętą i tę decyzję konsekwentnie realizowała. Biografia bł. siostry Sancji, przeniknięta światłem miłości płynącej ze słowa Bożego, stanowi punkt wyjścia do rozważań na temat wychowania, życia rodzinnego i zakonnego, pracy nad własnym charakterem oraz służby bliźniemu. 
 
Konkurs Papieski


Czcigodny Księże Proboszczu!


Bardzo serdecznie dziękuję za dotychczasową pomoc w organizacji naboru dzieci do Katedralnej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej.
Będę bardzo wdzięczny, jeśli i tym razem poinformuje Ksiądz Proboszcz swoich parafian w ogłoszeniach duszpasterskich o działalności Szkoły Katedralnej. Poniżej przesyłam informacje do wykorzystania w ogłoszeniu.

Z całego serca dziękuję za pomoc. Szczęść Boże!
Z braterskim pozdrowieniem,
ks. Szymon Daszkiewicz – dyrektor KOSM

   Katedralna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. prowadzi zapisy do I klasy. Po wprowadzeniu reformy systemu oświaty, szkoła będzie ośmioletnią szkołą podstawową z przedmiotami ogólnokształcącymi i muzycznymi.
Szkoła przyjmuje dziewczynki i chłopców posiadających predyspozycje do kształcenia muzycznego. Program wychowawczy oparty jest na wartościach chrześcijańskich.
   Szczegółowe informacje można uzyskać drogą mailową, telefonicznie lub osobiście w sekretariacie szkoły, przy ulicy Filipińskiej 4.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14