Komunikaty
Zaproszenie na Jubileuszowe Świętowanie1050 Rocznica Chrztu Polski


"Bez chrztu mogło nie być państwa polskiego ani Polaków"
Abp Stanisław Gądecki
Więcej informacji o obchodach rocznicowych:

www.stadion2016.pl
www.chrzest966.pl
Facebook/Chrzest 966

Uroczystości obchodów rocznicy można również obejrzeć w programach TV

14.04 czwartek

17:00-19:25 TV Trwam
Uroczystości 1050 rocznicy Chrztu Polski w Gnieźnie (powtórka 15.04 0:30-3:00)

17:20-19:15 TVP1
Msza św. dziękczynna w 1050 rocznicę Chrztu Polski z Gniezna

15.04 piątek

11:55-13:00 TVP1
Zgromadzenie Narodowe - uroczyste posiedzenie z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski z Poznania

17:00-18:55 TV Trwam
Uroczystości centralne Jubileuszu 1050 rocznicy chrztu Polski z udziałem Episkopatu Polski, Prezydenta, Rządu RP, Sejmu, Senatu
Korpusu dyplomatycznego, gości zagranicznych i wiernych. (powtórka 16.04 0:30-2:30)

16.04 sobota

13:45-16:00 TVP1
Msza św. jubileuszowa w 1050 rocznicę Chrztu Polski z Poznania

14:00-16:00 TV Trwam
"Gdzie Chrzest, tam nadzieja", Jubileusz 1050-lecia Chrztu-Eucharystia ze stadionu w Poznaniu.
(powtórka 17.04 6:00-8:00)


Plan czuwania przy Obrazie Nawiedzenia Poznańska Fara 14/15 kwietnia 2016


godz.21.00 Apel Jasnogórski – ks. Abp Wacław Depo, Akcja Katolicka
godz.21.30 Equipes Notre-Dame
godz.22.00 Wspólnota Życia Duchowego Ojców Jezuitów
godz.22.30 Pomocnicy Matki Kościoła i Domowy Kościół
godz.24.00 EUCHARYSTIA – ks. Abp Marek Jędraszewski Czuwanie Kościół Domowy
godz.05.00 Laudesy – Droga Neokatechumenalna ks. Bp Zbigniew Kiernikowski
godz.06.00 EUCHARYSTIA – ks. Bp Zbigniew Kiernikowski
godz.07.00 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
godz.08.00 EUCHARYSTIA – ks. Bp Henryk Tomasik
godz.09.00–09.30 Apostolat Maryjny
godz.10.00–12.30 Wspólnota Żywego Różańca;
godz.12.30 EUCHARYSTIA – ks. Bp Stanisław Napierała Wspólnota Żywego Różańca
godz.14.00 Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
godz.15.00 Godzina Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego
godz.15.30 pożegnanie Obrazu i procesja do Katedry
Komunikat w sprawie pełnej ochrony życia człowieka 30.03.2016


- W kwestii ochrony życia nienarodzonych nie można poprzestać na obecnym kompromisie – podkreśla Prezydium Konferencji Episkopatu Polski. Komunikat w sprawie pełnej ochrony życia człowieka będzie odczytywany w polskich kościołach w niedzielę 3 kwietnia, tuż przed Dniem Świętości Życia. W tym roku, ze względu na Święta Wielkanocne, przypadająca zwykle 25 marca uroczystość Zwiastowania Pańskiego i obchody Dnia Świętości Życia będą miały miejsce w poniedziałek 4 kwietnia.

Publikujemy pełną treść komunikatu:

Komunikat Prezydium KEP w sprawie pełnej ochrony życia człowieka
Życie każdego człowieka jest chronione piątym przykazaniem Dekalogu: „Nie zabijaj!”. Dlatego stanowisko katolików w tym względzie jest jasne i niezmienne: należy chronić od poczęcia do naturalnej śmierci życie każdego człowieka.

W kwestii ochrony życia nienarodzonych nie można poprzestać na obecnym kompromisie wyrażonym w ustawie z 7 stycznia 1993 roku, która w trzech przypadkach dopuszcza aborcję. Stąd w roku Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli, do osób wierzących i niewierzących, aby podjęli działania mające na celu pełną prawną ochronę życia nienarodzonych. Prosimy parlamentarzystów i rządzących, aby podjęli inicjatywy ustawodawcze oraz uruchomili programy, które zapewniłyby konkretną pomoc dla rodziców dzieci chorych, niepełnosprawnych i poczętych w wyniku gwałtu. Wszystkich Polaków prosimy o modlitwę w intencji pełnej ochrony życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci zarówno w naszej Ojczyźnie, jak i poza jej granicami.

Abp Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański
Przewodniczący KEP

Abp Marek Jędraszewski
Metropolita Łódzki
Zastępca Przewodniczącego KEP

Bp Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny KEP

Warszawa, 30 marca 2016 r.
Do ogłoszeń parafialnych na niedzielę 3 kwietnia 2016 r.
Niedziela Miłosierdzia

Życzenia


"Pan Zmartwychwstał i jest z nami!
Alleluja!
Dzięki Niemu Życie mamy!
Alleluja!"Niech Zmartwychwstały Chrystus będzie naszą mocą, pokojem i umocnieniem, na drodze odkrywania głębi i wielkości chrześcijańskiego powołania.
Niech będzie dla nas nadzieją, dzięki której nie zgubimy sensu naszego życia.

Wszystkim naszym Parafianom, mocy płynącej od Wiecznie Żywego Chrystusa, mocy wiary, nadziei i miłości.życzy:
proboszcz ksiądz kanonik Piotr Piec


Droga Krzyżowa

Triduum Paschalne
    Wielki Czwartek to pamiątka Wieczerzy Pańskiej. Wielkoczwartkowa Msza Święta
  rozpoczyna obchód Triduum Paschalnego. Zgodnie z tradycją Kościoła,
  podczas Mszy Świętej odbywa się obrzęd umycia nóg wybranym mężczyznom.
  Oznacza on służbę i miłość Chrystusa. Ma być dla każdego z nas przypomnieniem
  o powołaniu do miłości służebnej i mobilizacją do konkretnych czynów miłosierdzia.

    W Wielki Piątek gromadzimy się na Liturgii Męki i Śmierci Chrystusa.
  Jest to dzień czuwania przy Chrystusie, modlącym się, cierpiącym,
  opuszczonym w Ogrójcu, w tzw. Ciemnicy – kaplicy wystawienia
  Najświętszego Sakramentu. Wieczór zadumy nad tajemnicą naszego
  zbawienia rozpoczyna się zwykle Drogą Krzyżową,
  a kończy adoracją Pana Jezusa w Grobie.

    W Wielką Sobotę święcimy pokarmy na stół wielkanocny.
  Jednak nie możemy zapomnieć o modlitwie przy Chrystusie złożonym w Grobie.
  Wieczorem, Liturgią Wigilii Paschalnej, głosimy, że Chrystus Zmartwychwstał!
  Prawdziwie Zmartwychwstał! Wraz z Apostołami odnajdujemy pusty Grób
  i jesteśmy świadkami zwycięstwa Życia nad Śmiercią.(Dorota)
Genom człowieka – dziedzictwo i zobowiązanieStanowisko Zespołu ds. Bioetyki KEP
4 marca 2016 roku


    Zdobycze współczesnej nauki i medycyny pozwalające uzyskać dziecko poza organizmem matki wychodzą naprzeciw marzeniom rodziców o posiadaniu potomstwa w razie trudności zdrowotnych w jego poczęciu. Jednakże sposób realizacji tego marzenia – czy, jak twierdzą niektórzy, prawa do posiadania dziecka przez wykorzystanie procedur sztucznej reprodukcji, t. j. metod zapłodnienia pozaustrojowego in vitro (ART/IVF) – wiąże się z manipulacją osobą ludzką w najwcześniejszym stadium jej biologicznego rozwoju. Ta zaś odziera dziecko nie tylko z godności, lecz także naraża je na szereg negatywnych konsekwencji zdrowotnych – aż do utraty życia włącznie, np. przez aborcję jednego z bliźniąt w ramach tzw. procedury redukcji ciąży wielopłodowej [1]. Szczególny niepokój budzi wpływ ART/IVF na geny człowieka, na genom i na regulujący jego działanie epigenom. Negatywny wpływ ART/IVF na zdrowie dziecka może wynikać ze szkodliwości samej procedury lub z otwarcia drogi dziedziczenia zmian uwarunkowanych genetycznie, a związanych lub nie z przyczynami zaburzeń płodności rodziców [2,3,4,5]. Szkodliwość procedury zapłodnienia pozaustrojowego wynika z wyjęcia ludzkich gamet i rozwijającego się zarodka z naturalnego oraz optymalnego środowiska, jakim jest organizm matki, do sztucznych i w istocie bardzo prymitywnych warunków laboratoryjnych, w których zostaje zaburzony jego prawidłowy rozwój [6]. Wiele mechanizmów powstawania lub dziedziczenia zaburzeń genetycznych wywołanych ART/IVF nie jest poznana, toteż ochrona przed ich skutkami nie jest jeszcze możliwa.

    Ogromny niepokój, a niejednokrotnie nawet zdecydowany sprzeciw przedstawicieli świata nauki z wielu krajów wzbudziły eksperymenty modyfikacji genetycznej przeprowadzone w Chinach na dzieciach w fazie embrionalnej. W tym celu wykorzystano system edytowania genów CRISPR/cas9 [7], który pozwala na eksperymenty nacinania DNA w dowolnym miejscu genomu dla usuwania lub wbudowywania tam fragmentów DNA. W lutym 2016 roku brytyjski urząd ds. płodności i embriologii (HFEA – the Human Fertilisation and Embryology Authority) wyraził zgodę na użycie tej techniki do badań naukowych na ludzkich embrionach, które nie zostały wykorzystane podczas zabiegów ART/IVF [8]. Oznacza to niegodziwe uprzedmiotowienie człowieka w najwcześniejszym stadium jego rozwoju przez selekcję embrionów przed implantacją do macicy i wykorzystanie jego materiału do produkcji komórek macierzystych. Otwiera również możliwości manipulacji samym DNA, a nawet projektowania człowieka.

    Co do systemu CRISPR/cas9 brakuje danych w zakresie bezpieczeństwa genetycznego. Nieznana jest też specyfika tego systemu względem genomu człowieka. Nie można wykluczyć, że stosowanie systemu CRISPR/cas9 doprowadzi do trwałego i nieodwracalnego uszkodzenia różnych regionów genomu człowieka [7,9]. Zastosowanie systemu CRISPR/cas9 do procedury zapłodnienia pozaustrojowego stanowi kolejny przykład błędnego i skrajnie nieodpowiedzialnego zastosowania narzędzia współczesnej biotechnologii do modyfikowania genetycznego człowieka. Jedną z konsekwencji powstawania zaburzeń w genomie człowieka i jego epigenetycznym oprogramowaniu jest możliwość przekazywania ich kolejnym pokoleniom [10].

    Budzi zaniepokojenie, że istotny dla ukształtowania tożsamości człowieka i niezwykle złożony system biologiczny, jakim jest genom człowieka, nie podlega w Polsce ochronie prawnej. Zespół ekspertów ds. bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski zwraca uwagę na niezwykle ważną kwestię ochrony prawnej ludzkiego genomu, który stanowi dziedzictwo ludzkości. Ochrona genomu człowieka to w istocie nasze zobowiązanie wobec przyszłych pokoleń Polaków. Zespół ekspertów KEP uznaje za palącą potrzebę podjęcia przez Parlament prac nad pełną ochroną prawną genomu człowieka w Polsce. Najnowsze, wspaniałe zdobycze współczesnej biotechnologii nie mogą nigdy być wykorzystywane przeciwko człowiekowi.1. A. Hershko-Klement, S. Lipitz, A. Wiser, A. Berkovitz, Reduced versus nonreduced twin pregnancies: obstetric performance in a cohort of interventional conceptions, „Fertility Sterility” 2013 99(1), s. 163-7;

2. A.T. Midro, Początek życia – genetyczne i epigenetyczne uwarunkowania ludzkiej prokreacji, w: „Dla Życia” Księga Jubileuszowa z okazji XX –lecia istnienia Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich (1994-2014), Częstochowa 2014, s. 163-181;

3. A. Kochański, T.A. Merritt, J. Gadzinowski, A. Jopek, The impact of assisted reproductive technologies on the genome and epigenome of the newborn, „Journal Neonatal Perinatal Medicine” 2013, z. 6(2), s. 101-108;

4. S. Cebrat, M. Cebrat, Człowiek przejrzysty, czyli jego problem z własną genetyką, Wydawnictwo Kubajak 2012;

5. J. Gadzinowski, T.A. Merritt, A. Jopek, A. Kochański, A. Lavery, T. Merritt, In vitro babies –medical and legal aspects a European and North American perspective, „BioTechnologia” 2012, z. 93(1), s. 9-26;

6. S. Feuer, P. Rinaudo, Preimplantation stress and development, „Birth Defects Res C Embryo Today” 2012 z. Dec, 96(4), s. 299-314;

7. P. Liang, Y. Xu, X. Zhang, C. Ding, R. Huang, Z. Zhang, J. Lv, X. Xie, Y. Chen, Y. Li, Y. Sun, Y. Bai, Z. Songyang, W. Ma, C. Zhou, J. Huang, CRISPR/Cas9-mediated gene editing in human tripronuclear zygotes, „Protein Cell” 2015, z. May 6(5), s. 363-72;

8. License Committee Minutes, Human Fertilisation & Embryology Authority, http://www.hfea.gov.uk/10187.html (dostęp 4.03.2016 r.);

9. D. Baltimore, P. Berg, M. Botchan, D. Carroll, R.A. Charo, G. Church, J.E. Corn, G.Q. Daley, J.A. Doudna, M. Fenner, H.T. Greely, M. Jinek, G.S. Martin, E. Penhoet, J. Puck, S.H. Sternberg, J.S. Weissman, K.R. Yamamoto, Biotechnology. A prudent path forward for genomic engineering and germline gene modification, „Science” 2015 z. Apr 3, 348(6230), s. 36-38;
VII Dzień Lektora Archidiecezji Poznańskiej


Poznań, dnia 18 lutego 2016 roku
N. 777/2016

KURIA METROPOLITALNA
Ostrów Tumski 2
61-109 Poznań
tel. (0-61) 851-28-00
fax: (0-61) 851-28-14
e-mail: kuria@archpoznan.pl
http://www.archpoznan.pl


Przewielebny Księże Proboszczu!


W sobotę 5 marca br. w Poznaniu odbędzie się VII Dzień Lektora Archidiecezji Poznańskiej pod hasłem Chrzest wyzwaniem młodości.
Rozpocznie się o godz. 11:00 w gmachu Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu.

Na program Dnia Lektora składają się:
- spotkanie formacyjne i zajęcia warsztatowe
- poczęstunek
- instrukcja liturgiczna w katedrze
- o 14:00 Eucharystia pod przewodnictwem Ks. Biskupa połączona z błogosławieństwem do pełnienia funkcji lektora(*) oraz odnowieniem przyrzeczeń lektorskich przez już pobłogosławionych lektorów
Zakończenie około godz. 15.30.

Prosimy, aby lektorzy zabrali ze sobą alby i w nich uczestniczyli we Mszy św.
Przypomnijmy im także o pełnym uczestnictwie w Eucharystii.
Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze poinformowanie o chęci przybycia do 3 marca br. wysyłając mail na ministranci@archpoznan.pl, w treści wpisując nazwę parafii i liczbę osób.
Prosimy Księdza Proboszcza o zachęcenie lektorów swojej parafii do licznego udziału w Dniu Lektora. Świadomość ważności pracy duszpasterskiej wśród Służby Liturgicznej niech motywuje nas i naszych lektorów do stałej formacji, czemu służy spotkanie, do udziału, w którym serdecznie zapraszamy.
Kapłanów zapraszamy do koncelebry, prosimy o zabranie ze sobą alby i fioletowej stuły.


Biskup Grzegorz Balcerek
Wikariusz Generalny

ks. prałat dr Ireneusz Dosz
Kanclerz Kurii


(*)Jeżeli w dekanacie był przeprowadzony w ostatnim roku kurs lektorski zachęcamy by błogosławieństwo odbyło się w katedrze. Jeśli błogosławieństwo już się odbyło proszę zachęcić lektorów do uczestnictwa w Dniu Lektora.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14