Komunikaty
Komunikat Kurii MetropolitalnejPoznań, dnia 24 listopada 2016 roku
N. 6585/2016

KURIA METROPOLITALNA
ul. Ostrów Tumski 2
61-109 Poznań
tel. +48 61 851 28 00
fax: +48 61 851 28 14
kuria@archpoznan.pl
www.archpoznan.pl


Komunikat


Jednym z elementów wychowania religijnego młodego pokolenia jest katecheza szkolna. Uczestnictwo w lekcjach religii jest ważną pomocą w kształtowaniu sumienia, budowania relacji z Bogiem oraz zdobywania wiedzy na temat wyznawanych prawd wiary i wspólnoty Kościoła.

Obserwujemy, że w ostatnim czasie w niektórych szkołach ponadgimnazjalnych na terenie miasta Poznania jakaś część uczniów rezygnuje z udziału w lekcjach religii.

Pragniemy przypomnieć uczniom jak i ich rodzicom wagę udziału w szkolnej katechezie, oraz zwrócić uwagę na konsekwencje rezygnacji z niej. Uczeń, który wypisuje się z lekcji religii nie może być dopuszczony do godności ojca lub matki chrzestnej, nie może także bez uzupełnienia zaległości przystąpić do sakramentu bierzmowania oraz sakramentu małżeństwa.

Pragniemy również przypomnieć, że uczestnictwo w zajęciach z etyki nie jest tym samym co katecheza szkolna, ponieważ nie prowadzi do pogłębienia życia religijnego oraz wprowadzania we wspólnotę Kościoła i życia sakramentalnego.

Analizując przyczyny rezygnacji niektórych uczniów z uczestnictwa w lekcjach religii zauważamy, że są one zróżnicowane i nie zawsze wynikają z innego światopoglądu. Tym bardziej zwracamy się z serdeczną prośbą do rodziców, nauczycieli i wychowawców, aby motywować młodego człowieka do podejmowania dojrzałych decyzji. Uczniów zaś prosimy, aby nie bali się twórczego udziału w lekcjach religii i pogłębiania wiary oraz wiedzy religijnej.

Wszystkich wiernych, którym leży na sercu wychowanie młodego pokolenia w wierze prosimy o dar modlitwy w intencji młodzieży i ich rodzin, a także w intencji katechetów, wychowawców i nauczycieli.


Biskup Damian Bryl
Wikariusz Generalny


ks. prałat dr Ireneusz Dosz
Kanclerz Kurii

Rekolekcje dla mężczyzn

Modlitwa do Jezusa naszego Króla i Pana


Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże,
Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu!
Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata,
który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego
i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”,
wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem.
Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie.
Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu.
Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu
przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i zaniedbane dobro.
Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie.
Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały,
dziękować za nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie,
wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją Miłość.
Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch,
wspiera nas w realizacji tych zobowiązań, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.
Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie i posłannictwo Kościoła.
Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie,
na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi.
Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło Twe Królestwo:
królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski,
królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju,
teraz i na wieki wieków Amen.
Wielka Pokuta


KURIA METROPOLITALNA
ul. Ostrów Tumski 2
61-109 Poznań
tel. +48 61 851 28 00
fax: +48 61 851 28 14
kuria@archpoznan.pl
www.archpoznan.pl
Poznań, dnia 7 października 2016 roku

N. 5684/2016


Czcigodni Księża!

W odpowiedzi na różne zapytania przypominamy, że dnia 15 października 2016 r. w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze odbędzie się modlitewne spotkanie w ramach inicjatywy „Wielka Pokuta”, którą przygotowała Fundacja „Solos Dios Basta”.
W inicjatywie weźmie udział Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki Metropolita Poznański, który będzie przewodniczył Mszy świętej i wygłosi homilię.
Zachęcamy, aby włączyć się w dzieło modlitwy przebłagania za grzechy i w modlitwie we wspólnotach parafialnych pamiętać o tej właśnie intencji.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.wielkapokuta.pl oraz na plakatach i ulotkach przesłanych do parafii.

  Ks. Krystian Sammler
Wydział Duszpasterski
Kurii Metropolitalnej49 Pokutny Marsz Różańcowy


Zapraszamy na 49 Pokutny Marsz Różańcowy
– w jednej stałej usilnej intencji

"Z Maryją, Królową Polski modlimy się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii
oraz o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu"


16 października 2016 ---- spotykamy się na Mszy św. w kościele Bożego Ciała o godz. 12.30 po czym wyruszamy z modlitwą różańcową ulicami Starego Miasta.
O godz.15.30 w Sanktuarium Matki Bożej w Cudy Wielmożnej odnawiamy jak zawsze Śluby Jasnogórskie i zawierzamy się Niepokalanemu Sercu Maryi.
Do modlitwy zapraszamy świeckich i duchownych, wszystkich dla których ważna jest przyszłość duchowa naszej Ojczyzny w duchu prymasa Augusta Hlonda.

Rita Wilowska 797 355 240
Krucjata Różańcowa za Ojczyznę
Światowe Dni Młodzieży 2016 w Krakowie


Poniżej fotorelacja.


Pielgrzymka z Francji


Pielgrzymka młodzieży z kapłanami z okolic Paryża na Światowe dni Mlodzieży do Polski. Goście nocowali i odprawiali mszę św. w Robakowie.


Parafialna Pielgrzymka "Warmia i Mazury"

Komunikat


Częstochowa, 11 lipca 2016 r.

Archidiecezjalny Komitet
ds. Pielgrzymki Ojca Świętego Franciszka
na Jasną Górę w dniu 28 lipca 2016 r.
komitet@pielgrzymkapapieska2016.pl
 Aktualne informacje dotyczące udziału
wiernych i duchowieństwa
we Mszy Świętej sprawowanej przez Ojca Świętego Franciszka
na Jasnej Górze w dniu 28 lipca 2016 r.


 
1. Program uroczystości

Ojciec Święty Franciszek przybędzie na Jasną Górę z Krakowa 28 lipca br. ok. godz. 9.15. Samochodem przejedzie między wiernymi zgromadzonymi przed Szczytem Jasnogórskim, a następnie uda się do Sanktuarium – Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej. W obecności ojców paulinów złoży pokłon Królowej Narodu Polskiego i w modlitwie będzie Jej powierzać sprawy Kościoła i świata. O godz. 10.30 rozpocznie się Msza Święta na Szczycie Jasnogórskim, którą koncelebrować będą Księża Biskupi i Księża – reprezentanci ze wszystkich diecezji i zakonów w Polsce.

2. Koncelebra

a. Koncelebra na Szczycie Jasnogórskim

Księża Biskupi koncelebrujący z Ojcem Świętym będą mieli przygotowane na Jasnej Górze zarówno alby i ornaty. Natomiast Księża jedynie ornaty, dlatego przywożą ze sobą alby.

b. Koncelebra na placu przed Szczytem Jasnogórskim

Księża koncelebrujący na placu przed Szczytem Jasnogórskim przywożą ze sobą alby i białe stuły. Wejście dla nich na plac, a później do sektora jest pokazane na karcie wejściowej dla koncelebransów. Prosimy, by księża zabrali ze sobą dowód tożsamości i aktualną legitymację kapłańską.

3. Komunia Święta

a. Komunia na placu przed Szczytem Jasnogórskim (czyli w strefie „0”)

Na placu przed Szczytem Jasnogórskim Komunię Świętą będą rozdawać księża spoza Archidiecezji Częstochowskiej, którzy nie będą koncelebrować. Wspomagani oni będą diakonami oraz nadzwyczajnymi szafarzami również spoza archidiecezji częstochowskiej. Dla szafarzy Komunii Świętej jest wyznaczony specjalny sektor, do którego wchodzi się za okazaniem karty wejściowej dla szafarzy Komunii Świętej. Księża zabierają ze sobą komże i białą stułę. Natomiast nadzwyczajni szafarze białą albę i cingulum. Szafarze Komunii Świętej oprócz dowodu tożsamości muszą posiadać przy sobie legitymację kapłańską lub legitymacją nadzwyczajnego szafarza

b. Komunia Święta poza placem przed Szczytem Jasnogórskim

Księża archidiecezji częstochowskiej oraz diecezji sosnowieckiej będą rozdawać Komunię Świętą wiernym zgromadzonym w parkach przy błoniach, w III Alei NMP i na Placu Biegańskiego. Księżom będą pomagać nadzwyczajni szafarze. Zostało wyznaczone 3 kościoły i 11 kaplic, z których wyjdą szafarze z Najświętszym Sakramentem celem udzielenia Komunii Świętej wiernym zgromadzonym poza placem przed Szczytem Jasnogórskim.

4. Karty wstępu

Wierni, którzy wezmą udział w uroczystościach, zgromadzą się w sektorach na placu przed Szczytem Jasnogórskim, w parkach przy błoniach, w III Alei NMP i na placu Biegańskiego. Sektory te będą nagłośnione i wyposażone w telebimy, co zapewni łączność z miejscem sprawowanej liturgii na Szczycie. Do tych miejsc nie są przewidywane karty wejściowe. Wyjątek stanowi wydzielona część placu przed Szczytem, przeznaczona dla koncelebransów, księży rozdających Komunie Świętą, niepełnosprawnych oraz delegatów – przedstawicieli polskich diecezji.
Należy pamiętać, że plac przed Szczytem będzie stanowić strefę specjalną. Wejście do niej będzie prowadzić przez tzw. bramki kontroli w dniu 28 lipca w godz. 2.00 – 7.00. Do tej strefy specjalne będzie można wnieść 1,5 litra wody w plastikowej butelce, małą parasolkę (bez ostrego, metalowego zakończenia) oraz małe krzesełko tzw. wędkarskie.

5. Dojazd i potwierdzenie obecności

Prosimy nadal o przekazywanie aktualnych informacji o organizowanych wyjazdach do Częstochowy. Informacje te bardzo pomogą w organizacji uroczystości, a w szczególności w rozlokowaniu autokarów na miejscach parkingowych. Postaramy się wskazać parking i powiemy, w jaki sposób oznaczyć autokar, by służby porządkowe mogły łatwo wskazać drogę dojazdu.
Miejski Zarząd Dróg przygotował już rejony parkingowe i określił zasady ruchu w dniach 27 i 28 lipca 2016 r. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://mzd.czest.pl/2038-jak-poruszac-sie-po-czestochowie-w-przededniu-i-podczas-pielgrzymki-ojca-swietego-franciszka

 
ks. Andrzej Kuliberda
Wikariusz Biskupi ds. duszpasterskich
Archidiecezji Częstochowskiej

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14